Publicatiedatum: 17-10-2016
De planstudiefase van InnovA58 vordert, waardoor steeds duidelijker wordt hoe de verbreding van de A58 zo goed mogelijk ingepast kan worden in de omgeving. Wel staat ons nog een aantal uitdagingen te wachten.
Foto van weg met verkeer

Gemeente Oirschot

Zo zijn we druk in gesprek met een aantal inwoners van de gemeente Oirschot over hoe zij hun leefomgeving nabij de A58 ervaren. Samen met hen willen we tot een oplossing komen die recht doet aan hun beleving van de A58 en tegelijkertijd een vlottere doorstroming van deze snelweg.

Beken en knooppunt De Baars

Andere inpassingsopgaven die op ons bord liggen hebben te maken met de beken die de snelweg op veel plaatsen kruisen. Ook die moeten een plaatsje krijgen in de plannen. Tot slot ligt er ook een kans om van het ingewikkelde knooppunt de Baars een nieuw ‘gesmeerd’ knooppunt te maken. Rijkswaterstaat is hiertoe bezig met een opmaat naar het Ontwerp Tracébesluit dat in 2017 verder vorm krijgt.