Publicatiedatum: 05-10-2016
Na het instemmen van de colleges van B&W, is het nu aan de gemeenteraden binnen de Metropoolregio Eindhoven om hun fiat te geven aan het Bereikbaarheidsakkoord en de –agenda voor Zuidoost-Brabant.
Foto van skylijne stad

Onder de vlag ‘Slim, co-modaal en connectief’ moet een aantal pakketten aan maatregelen van kracht gaan om de ambities van het akkoord en de agenda vorm te geven. In 2017 wil de regio snel van start gaan met één of meerdere pakketten.

Smart Mobility

Naar verwachting begint dan ook de deelopgave Smart Mobility met activiteiten om te stimuleren dat innovatieve technieken en mobiliteitsdiensten in Zuidoost-Brabant op ruime schaal in de praktijk worden ingezet. Momenteel wordt nog onderzocht hoe dat het beste kan worden vormgegeven.