Update Public Intelligence Team (‘PIT’)

De roep om betrouwbare data wordt steeds groter. Dit wordt herkend binnen SmartwayZ.NL maar ook door de provincie Noord–Brabant. Betrouwbare, juiste data is één, maar ook echt inzicht in wát we met die data kunnen is twee. Om die reden is Gerard Eijkelenboom, projectleider Smart Logistics /Verkeersonderneming actief aan de slag gegaan met de opstart van een Public Intelligence Team.

Gerard, vertel; waarom zouden we niet zonder zo’n PIT kunnen?
“Je ziet het al in bredere zin: we kunnen straks niet meer zonder betrouwbare data. Het is de basis van alle beleidsvorming in feite. Maar met goede data alleen zijn we er nog niet. Er is ook inzicht nodig: wat kunnen we met deze data?” 

Welke rol speelt SmartwayZ.NL in dit verhaal?
“SmartwayZ.NL heeft de opdracht om alle voorbereidingen te treffen en om het op de agenda te zetten. Politiek-bestuurlijk en ambtelijk. Daarom ben ik blij dat er positief gereageerd is op het voorstel om een PIT op te gaan richten. Met dit team van 3 FTE gaan we diepte-analyses uitvoeren, op de data die er al is. Zodat we straks goed weten aan welke knoppen we kunnen draaien om bijvoorbeeld minder filedruk te krijgen. De komende tijd gaan we dus kijken hoe dit PIT wordt ingericht, wie dit gaat trekken en uiteraard welke rol we deze collega’s gaan geven. En niet onbelangrijk: we moeten natuurlijk absolute toppers werven om deze klus te klaren!”


Zijn er voorbeelden in Nederland?

“Jazeker. Vanuit de Verkeersonderneming zijn we 9 jaar geleden gestart met een data-analyse team. Dit team wordt door diverse overheden ingezet. We hebben hierdoor goed zicht gekregen op hoe incidenten verlopen en wat je dan kan doen om dit (mede) te voorkomen. Zo zagen we bijvoorbeeld dat op een bepaalde weg te veel verkeer groen licht kreeg, waardoor er direct na het invoegen file ontstond. Ons advies was om ‘een beetje te knijpen’, dus het verkeerlicht korter op groen te laten. Ogenschijnlijk een simpele oplossing, maar met groot effect. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen.”

 

 

Deel deze pagina: