Stedelijk Incident Management: Samenwerking op verschillende schaalniveaus

SmartwayZ.NL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Samenwerkingsagenda Smart Mobility Brabantstad 2020-2030. Een onderdeel daarvan is Incident Management 2.0. Regelmatig komen de verschillende partners bij elkaar om inspiratie op te doen, kansen te signaleren en verbindingen te leggen.

De vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s) van Brabant bespreken maandelijks de incidenten en bijzonderheden die op het wegennet gebeurd zijn. Maar ook de incidenten op het stedelijk wegennet hebben impact op de doorstroming in de stad en de regio. Dat vraagt om samenwerking op die verschillende schaalniveaus. Om dat thema verder te verkennen, nodigde SmartwayZ.NL vertegenwoordigers van de B5 steden, provincie, Rijkswaterstaat, overige wegbeheerders, hulpdiensten en openbaarvervoersbedrijven uit. Centraal stond de vraag hoe een intensievere vorm van Incident Management een aanvulling kan zijn op de huidige werkwijze bij de afhandeling van incidenten op het stedelijk wegennet.

 

Kennis van de stad

In zijn presentatie gaf Geert van der Heijden (adviseur verkeersmanagement van adviesbureau Royal Haskoning DHV) een algemene toelichting op Incident Management. Ries Zilstra (doorstroommanager gemeente Arnhem) inspireerde met de proactieve aanpak in zijn gemeente. Zo is in Arnhem recent een pilot georganiseerd waarbij niet de eigen ambtenaar maar een externe partij de weg inspecteert. De pilot was succesvol en inmiddels voert een lokale aannemer de inspecties uit. Deze partij kent de stad, is flexibel en snel. En dat maakt dat deze oplossing ook financieel interessant is.

 

Kansen per regio

De deelnemers verkenden vervolgens in kleine groepen waar per regio de kansen en mogelijkheden van stedelijk Incident Management liggen. Zij zien kansen op een aantal kritische verkeersaders in het stedelijke netwerk:

 

West-Brabant (Breda):

- Noordelijke en zuidelijke Rondweg

- Terheijdenseweg

- Bovensteweg (Oosterhout)

 

Midden-Brabant (Tilburg):

- N260/N261 (Burgemeester Bechtweg/Burgemeester Letchertweg)

- Aansluitingen van de A58 en N260/N261 tot aan de Ringbanen (inprikkers)

- Ringbanen (Noord-Oost-Zuid-West)

 

Zuid-Oost Brabant (Eindhoven)

- Eisenhowerlaan – Ring oost– Kennedylaan

- Aansluitingen van de A2/N2 tot aan ring (inprikkers)

 

Vervolgstappen

Als vervolg op deze bijeenkomst gaan we samen met de wegbeheerders het huidige proces van incident afhandeling in beeld brengen, kijken op welke wegen binnen ons netwerk stedelijk incident management van meerwaarde kan zijn en hoe we hier verder samen in op kunnen trekken.

 

Meer weten?

Neem contact op met Rutger Smeets e-mail: rjsmeets@brabant.nl

Deel deze pagina: