Start van Public Intelligence Team (‘PIT’)

We verzamelen met elkaar steeds meer data en stellen deze vaak ook beschikbaar. Een goede zaak, want daarmee volgen we het beleid vanuit de provincie Noord-Brabant. Betrouwbare, beschikbare en juiste data is echter één, maar inzicht in wat we met die data kunnen is twee. Om die reden is Gerard Eijkelenboom, projectleider binnen SmartwayZ.NL, actief aan de slag gegaan met een plan voor een Public Intelligence Team. Hierover is vlak voor de kerst positief over besloten.

Gerard, vertel; waarom zouden we niet zonder zo’n PIT kunnen?
“Met het beschikbaar komen van al die data, kunnen we deze analyseren en daarmee betere inzichten ontwikkelen. Enerzijds ter ondersteuning van de ontwikkeling van beleid, anderzijds voor de onderbouwing waarin en hoe je het beste kunt investeren” 

Welke rol speelt SmartwayZ.NL in dit verhaal?
“SmartwayZ.NL heeft de opdracht om alle voorbereidingen te treffen en om het op de agenda te zetten. Politiek-bestuurlijk en ambtelijk. Daarom ben ik blij dat er positief gereageerd is op het voorstel om een PIT op te gaan richten. Met dit team van 3 FTE gaan we diepte-analyses uitvoeren, op de data die er al is. Zodat we straks goed weten aan welke knoppen we kunnen draaien om bijvoorbeeld minder filedruk te krijgen. De komende tijd gaan we dus kijken hoe dit PIT wordt ingericht, wie dit gaat trekken en uiteraard welke rol we deze collega’s gaan geven. En: niet onbelangrijk: we moeten natuurlijk absolute toppers werven om deze klus te klaren!”

Zijn er voorbeelden in Nederland?
“Jazeker. De Verkeersonderneming heeft al ervaring met het opzetten van een data-analyse team. Dit team wordt door diverse overheden ingezet. We hebben hierdoor onder andere goed zicht gekregen op hoe incidenten verlopen en wat je dan kan doen om dit (mede) te voorkomen. Zo zagen we bijvoorbeeld dat op een bepaalde weg te veel verkeer groen licht kreeg, waardoor er direct na het invoegen file ontstond. Ons advies was om ‘een beetje te knijpen’, dus het verkeerlicht korter op groen te laten. Ogenschijnlijk een simpele oplossing, maar met groot effect. Ook zagen we door de Maastunnel, die 2 jaar dicht ging, dat er veel incidenteel verkeer was. Daarop werd de aanpak verlegd naar een bezoekersaanpak in plaats van primair een werkgeversbenadering. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen.”

Project ‘De Run’ wordt het eerste pilotproject binnen het PIT.

Deel deze pagina: