Verkeersmanagement

Soms lost een file vanzelf op. Vaak niet. Achter de schermen houden we onze wegen continu in de gaten. Gebeurt er een ongeluk of loopt het ergens vast? Dan grijpen we in om de hinder te beperken. We sturen een takelwagen, communiceren adviessnelheden of geven omleidingsroutes door. Verkeersmanagement noemen we dat, een vak dat we steeds slimmer organiseren. We werken samen en gebruiken nieuwe technieken. Zo installeren we intelligente verkeerslichten, die niet alleen aftellen maar ook voorrang kunnen geven. Aan hulpdiensten, fietsers of bussen bijvoorbeeld.

We optimaliseren het verkeersmanagementsysteem continu. Enerzijds dankzij de integratie van het systeem met connected- en coöperatief rijden. Anderzijds zal er steeds beter naar de reiziger gecommuniceerd worden. Zowel voor als tijdens de reis. Middels onderstaande activiteiten zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de stad en de regio. En verstevigen we de samenwerking tussen de verschillende wegbeheerders.

1: Samenwerking Diensten Verkeerscentrale

De wegverkeersleiders en operationeel verkeerskundigen van de Verkeerscentrale Zuid-Nederland monitoren 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele verkeerssituatie op het hoofd- en onderliggend wegennet in Brabant. Waar nodig grijpen ze in, middels incidentmanagement of door de inzet van regelscenario’s: dat zijn draaiboeken waarmee het verkeer bij drukte door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of ongevallen beter geleid kan worden. Zo lossen files sneller op, of ze ontstaan zelfs helemaal niet.

2: Technisch ketenbeheer Netwerk Management Systemen

De Verkeerscentrale kan door de koppeling met stedelijke Netwerk Management Systemen regelscenario’s aansturen op het stedelijke wegennet. Het technisch beheer richt zich op het in stand houden van de technische infrastructuur die deel uitmaakt van de keten om regionale regelscenario’s in te zetten.

3: Regionale Verkeerskundige Teams

Het doel van de Regionale Verkeerskundige Teams (RVT’s) is het gezamenlijk aanpakken van regionale knelpunten. Tot de taken van de RVT’s behoort het plannen, melden en onderling afstemmen van wegwerkzaamheden en evenementen, om de doorstroming zo optimaal mogelijk te houden. Ook behoort het opstellen, uitvoeren, beheren en evalueren van regelscenario’s tot hun taken, net zoals het terugblikken op incidenten. De RVT’s dragen bij aan een goede procesvoering, betere leefbaarheid in de steden en een betere doorstroming op doorgaande routes.

4: Incidentmanagement

Incidenten hebben impact op de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Bij pech of ongevallen zorgen we ervoor dat hulpdiensten snel en veilig hun werk kunnen doen en dat er een berger wordt ingeschakeld, zodat het verkeer weer zo snel mogelijk kan doorrijden. Dit geheel aan maatregelen noemen we ‘incidentmanagement’ (IM).

5: Partnership Talking Traffic

Het partnership met Talking Traffic maakt actueler en betrouwbaarder reisadvies voor de reiziger mogelijk. Het advies wordt meer toegesneden op de lokale situatie. Zo verbetert de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het gebied. Nieuwe ontwikkelingen in de communicatie tussen systemen in de voertuigen en verkeersregelinstallaties dragen daaraan bij.

6: Verkeersmanagement Team Z.NL

Samen met alle partners werken we aan één verkeerssysteem, waarin de weggebruiker vlot en veilig zijn bestemming kan bereiken. Het Verkeersmanagement Team Z.NL opereert op strategisch en vooral tactisch niveau. Zij organiseren de samenwerking tussen de partners, initiëren projecten en borgen (nieuwe) activiteiten, kennisontwikkeling en kennisdeling.

Deel deze pagina: