Smart Logistics

Smart Logistics is het beter en slimmer organiseren van goederenstromen. Slim plannen, besturen en uitvoeren vormt hierbij de kern. De hoofdrol is weggelegd voor logistieke- en mobiliteitsdata. Die moeten verkregen én uitgewisseld worden. De Smart Logistics opgave binnen SmartwayZ.NL richt zich hierbij op de processen waar logistiek het wegverkeer raakt: concepten die (bijna) klaar zijn voor grootschalige implementatie.

Wat willen we bereiken?

Door de economische groei zien we een exponentiele groei van de filedruk. Zowel op de snelweg als op provinciale wegen en in steden. Met nieuw asfalt alléén redden we het niet, en daarom zoeken we naar andere mobiliteitsconcepten. Concepten met vele gebruikers, ook voor logistiek. En dat doen we in het Smart Logistics Programma. We hebben vier doelstellingen:

 • De bereikbaarheid en veiligheid op de weg in Zuid-Nederland vergroten.
 • Een innovatief programma ontwikkelen, met economische winst voor de regio.
 • 10 tot 20% Smart Logistics-gebruikers onder het doorgaand vrachtverkeer.
 • 30 tot 40% Smart Logistics-gebruikers onder het bestemmingsvrachtverkeer.

Het programma (2017-2020)

Om deze doelstellingen te bereiken, werd er een programma ontwikkeld aan de hand van zes uitgangspunten. Deze zijn geselecteerd op basis van de interesse en bijdrage van logistieke partijen, levensvatbaarheid en de bijdrage aan de doelstellingen van SmartwayZ.NL.

 • Real time inzicht in vrachtverkeer via datadashboard
  In het Datadashboard worden verschillende mobiliteitsstromen in ‘realtime’ inzichtelijk: vrachtverkeer, personenvervoer, openbaar vervoer en fiets. Via analyses van deze stromen kan planning efficiënter gebeuren, in overleg met logistieke partijen met gerichte C-ITS oplossingen. De verschillende mobiliteitsstromen worden achtereenvolgens geimplementeerd in het Datadashbord. Te beginnen met realtime inzicht in vrachtverkeer. Dit subonderdeel van het datadashboard hebben we de Transport Radar genoemd. Als laatste stap in het Datadashboard integreren we data gegeneeerd door IoT en Floating Car Data. De komende vier jaar wordt dit datadashboard opgebouwd.

 • Corridor (A16, A15,) A58, A67, met terminals in Rotterdam, Tilburg en Venlo
  Het gebied tussen de haven van Rotterdam en distributiecentra in Venlo is erg druk. Er ligt een grote druk van vrachtverkeer op het wegennet in dit gebied. Vrachtwagens staan nu soms langer dan een dag te wachten om een container te laden of te lossen. Door informatie van goederenvervoer over het spoor en het water te koppelen aan het wegverkeer, kan dit vermeden worden. Bijvoorbeeld door op afroep, met intervallen van een kwartier, de juiste truck naar de juiste container in de terminal te gidsen. Dat bevordert de efficiëntie van de terminal, verlaagt de wachttijden van chauffeurs, reduceert het wachten op het openbare wegennet en verhoogt de betrouwbaarheidsgraad voor de warehouses, de klanten van de terminals. Zeker als tussen de terminals en de warehouse gebruik gemaakt kan worden met slimme verkeerslichten, die onder condities, voorrang verlenen aan het terminal warehouse verkeer. Het uiteindelijke doel is: autonome, met elkaar communicerende vrachtwagens die het vrachtverkeer tussen terminals en distributiecentra zo efficiënt mogelijk vervullen.

 • Verhogen van de veiligheid
  Om de veiligheid van logistiek verkeer te verhogen zetten we in op drie soorten maatregelen:
  1. C-ITS, waarbij vrachtwagens automatisch communiceren met andere verkeersdeelnemers en ook met diverse sensoren op en rond de weg, bijvoorbeeld in verkeerslichten.
  2. Gedragsinterventies, op basis van fleet managementdata die inzicht leveren in risicovolle chauffeurs, of observatiecamera’s in de trucks zelf.
  3. Het vergroten van de efficiëntie van incidentmanagement.

 • Distributie
  Distributie is een grote veroorzaker van verkeersdrukte en luchtvervuiling in de stad. Met Smart Logistics kunnen deze gevolgen van distributie beperkt worden. Dat is niet alleen in het belang van de de stad; ook voor de distributiepartijen zelf zijn er met Smart Logistics winsten te behalen. Denk daarbij aan nauwkeurige voorspellingen van levertijden en een efficiënte belading van trucks.

 • Scouting & toepassing van succesvolle oplossingen
  Sommige oplossingen hebben zich elders op de wereld al bewezen. Door deze oplossingen te vinden en te implementeren, kan er snel resultaat geboekt worden.

Projecten

Bovenstaande uitgangspunten worden vertaald in vijf concrete projecten, die momenteel worden opgestart:

 • Transport Radar (TR)
  Transport Radar (TR) geeft in de SmartwayZ.NL regio inzicht in het vrachtverkeer. Het kan analyses maken van logistieke stromen, legt de basis om in samenwerking met logistieke partijen tot efficiëntere oplossingen te komen, kan simulaties uitvoeren van voorgenomen C-ITS oplossingen om effecten te bepalen en gebruikt real-time data om modellen te valoriseren.

 • Simulatie Smart Logistics
  Inzicht verkregen uit Transport Radar kan leiden tot nieuwe oplossingen. Onder meer door nieuwe C-ITS maatregelen toe te passen, bijvoorbeeld slimme verkeerslichten. Deze verkeerslichten weten wie een kruispunt nadert, en kunnen - onder voorwaarden - voorrang verlenen aan bepaalde groepen van weggebruikers. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de effecten zijn voor doorstroming en milieu. Daarom willen we de mogelijke effecten bepalen door vooraf te simuleren.

 • Smart Logistics N279 Veghel-Asten
  In dit project koppelen we Smart Logistics aan een bestaande deelopgave van SmartwayZ.NL: N279 Veghel-Asten. Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid in dit gebied. Rondom Veghel zijn bedrijven gevestigd als Mars, Campina, Jumbo, Sligro, Kuehne + Nagel en Vanderlande. De N279 is dé testweg waarop onderzocht wordt of Smart Logistics een bijdrage kan leveren aan een betere bereikbaarheid van logistieke partijen, zowel voor, tijdens en na de verbouwing. Klik hier voor meer informatie over de deelopgave N279 Veghel-Asten.

  Aflevering Dit is Smart over de slimme bandenspanningsmeter op de N279 
  41% van de pechgevallen van vrachtwagens komt door lekke banden. Dit zorgt voor veel hinder en oponthoud voor medeweggebruikers. Maar ook vanuit economisch oogpunt (voor leveranciers en klanten is tijd geld) wil je dit soort pechgevallen voorkomen. Daarom is er een slimme oplossing bedacht: een dynamische bandenspanningsmeter.

 • Talking Trucks Venlo
  Talking Trucks heeft als doel de aan- en afgevoerde containers via water en spoor just in time te verbinden aan het vervoer over de weg en in het bijzonder van en naar gerelateerde warehouses. Het project start in Venlo.

 • Verhogen veiligheid
  Het project ‘Verhogen veiligheid’ zet in op een grootschalige implementatie van smart mobility toepassingen (waaronder C-ITS-systemen) die specifiek gericht zijn op verkeersveiligheid van vrachtverkeer. Het gaat onder meer over systemen die geïnstalleerd kunnen worden in het bestaande wagenpark om chauffeurs direct in hun rijgedrag te ondersteunen (afstand, snelheid, waarschuwing noodstop) en systemen die ingezet worden om chauffeurs gericht te begeleiden en te trainen.

Denk mee!

Heeft u zelf een idee over hoe de logistiek bij uw organisatie slimmer georganiseerd kan worden? Neem dan contact met ons op via smartlogistics@smartwayz.nl. Samen met u bekijken we dan hoe we u kunnen ondersteunen.

Deel deze pagina: