Smart Logistics

Smart Logistics is het beter en slimmer organiseren van goederenstromen. Slim plannen, besturen en uitvoeren vormt hierbij de kern. De hoofdrol is weggelegd voor logistieke- en mobiliteitsdata. Die moeten verkregen én uitgewisseld worden. De Smart Logistics opgave binnen SmartwayZ.NL richt zich hierbij op de processen waar logistiek het wegverkeer raakt: concepten die (bijna) klaar zijn voor grootschalige implementatie.

Wat willen we bereiken?

Door de economische groei zien we een exponentiele groei van de filedruk. Zowel op de snelweg als op provinciale wegen en in steden. Met nieuw asfalt alléén redden we het niet, en daarom zoeken we naar andere mobiliteitsconcepten. Concepten met vele gebruikers, ook voor logistiek. En dat doen we in het Smart Logistics Programma. We hebben vier doelstellingen:

 • De bereikbaarheid en veiligheid op de weg in Zuid-Nederland vergroten.
 • Een innovatief programma ontwikkelen, met economische winst voor de regio.
 • 10 tot 20% Smart Logistics-gebruikers onder het doorgaand vrachtverkeer.
 • 30 tot 40% Smart Logistics-gebruikers onder het bestemmingsvrachtverkeer.

Huidige slimme toepassingen

Binnen Smart Logistics zetten we actief in op zes beschikbare slimme toepassingen (use cases). Het doel van deze toepassingen is om de verkeersdoorstroming te verbeteren, door data te delen tussen het logistieke domein en de overheidspartners. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld via in-truck informatie of via wegkantborden en planningsinformatie. Onderstaande informatie betreft een korte toelichting over de toepassing en enkele voordelen.

 1. Slimme verkeerslichten

Door de inzet van slimme verkeerslichten (iVRI’s) ontvangt de chauffeur in-truck een adviessnelheid om stoppen voor een rood verkeerslicht zoveel mogelijk te voorkomen. Door vrachtwagens prioriteit te geven bij verkeerslichten verbetert de doorstroming van het verkeer. Vrachtwagens hoeven immers minder af te remmen en stil te staan. Dit is goed voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Wil je meer weten? Bekijk dan deze animatie.

 1. Realtime terugkoppeling over afwijkende bandenspanning

Afwijkende bandendruk levert niet alleen onveilige situaties op, maar zorgt ook voor een minder efficiënte inzet van het voertuig. Door informatie over bandendruk realtime terug te koppelen naar de chauffeur en de afdeling Planning, neemt de veiligheid toe en kan het voertuig efficiënter ingezet worden. Er zullen minder incidenten plaatsvinden en de veiligheid zal toenemen. De maatschappelijke kosten van files door een pechgeval zijn gemiddeld 14.000 euro. Er is dus veel baat bij een goede bandendruk. Daarnaast stroomt het verkeer beter door waardoor er minder reistijd is en brandstofverbruik en bandenslijtage afnemen.

Bekijk ook de aflevering van Dit is Smart over de slimme bandenspanningsmeter.

 1. Inzet van overheidsdata voor een efficiënte planning en routering

Door inzet van betrouwbare overheidsdata voor de logistieke sector over bijvoorbeeld milieuzones, venstertijden, laad- en losplaatsen kunnen er efficiëntere planning en routering gemaakt worden. Hierdoor wordt het werk efficiënter uitgevoerd, voorkom je faalkosten en verhoog je de tevredenheid van chauffeurs.

 1. Actuele reisdata en vermijden verkeersknelpunten

Door geplande en actuele wegwerkzaamheden, onveilige locaties en file-informatie realtime te delen met zowel de chauffeur als de afdeling Planning, kunnen er efficiënter routes gereden worden. Daarnaast neemt de voorspelbaarheid van aankomsttijden toe, vermindert het zoekverkeer (effect op rijtijd/afstand en verkeersveiligheid) en zijn er meer tevreden chauffeurs.

 1. Slim invoegen

Met de simulatiestudie Slim Invoegen (N279/A67) is onderzocht of vrachtverkeer slimmer en veiliger kan invoegen met behulp van slimme verkeerslichten. Chauffeurs worden geïnformeerd over de invoegmogelijkheden en worden begeleid met realtime informatie. Hierdoor wordt de doorstroming en verkeersveiligheid vergroot, neemt de reistijd af en neemt de tevredenheid van de chauffeur toe.

Bekijk ook de aflevering van Dit is Smart over Slim Invoegen.

 1. In-truck brengen van overheidsinformatie

Op basis van zijn huidige locatie en route ontvangt de chauffeur tijdens zijn rit specifieke routeinformatie. Dit betreft o.a. informatie over files, stilstaande voertuigen, bebording, roden kruizen en langzaam rijdende voertuigen. Op deze manier worden incidenten voorkomen, neemt de verkeersveiligheid toe en stroomt het verkeer beter door waardoor er minder reistijd is.

Denk mee!

Heeft u zelf een idee over hoe de logistiek bij uw organisatie slimmer georganiseerd kan worden? Neem dan contact met ons op via smartlogistics@smartwayz.nl. Samen met u bekijken we dan hoe we u kunnen ondersteunen.

 

Het programma (2017-2020)

Om de doelstellingen te bereiken, werd er een programma ontwikkeld aan de hand van zes uitgangspunten. Deze zijn geselecteerd op basis van de interesse en bijdrage van logistieke partijen, levensvatbaarheid en de bijdrage aan de doelstellingen van SmartwayZ.NL.

 • Real time inzicht in vrachtverkeer via datadashboard
  In het Datadashboard worden verschillende mobiliteitsstromen in ‘realtime’ inzichtelijk: vrachtverkeer, personenvervoer, openbaar vervoer en fiets. Via analyses van deze stromen kan planning efficiënter gebeuren, in overleg met logistieke partijen met gerichte C-ITS-oplossingen. De verschillende mobiliteitsstromen worden achtereenvolgens geïmplementeerd in het Datadashbord. Te beginnen met realtime inzicht in vrachtverkeer. Dit subonderdeel van het datadashboard hebben we de Transport Radar genoemd. Als laatste stap in het Datadashboard integreren we data gegeneerd door IoT en Floating Car Data. De komende vier jaar wordt dit datadashboard opgebouwd.

 • Corridor (A16, A15,) A58, A67, met terminals in Rotterdam, Tilburg en Venlo
  Het gebied tussen de haven van Rotterdam en distributiecentra in Venlo is erg druk. Er ligt een grote druk van vrachtverkeer op het wegennet in dit gebied. Vrachtwagens staan nu soms langer dan een dag te wachten om een container te laden of te lossen. Door informatie van goederenvervoer over het spoor en het water te koppelen aan het wegverkeer, kan dit vermeden worden. Bijvoorbeeld door op afroep, met intervallen van een kwartier, de juiste truck naar de juiste container in de terminal te gidsen. Dat bevordert de efficiëntie van de terminal, verlaagt de wachttijden van chauffeurs, reduceert het wachten op het openbare wegennet en verhoogt de betrouwbaarheidsgraad voor de warehouses, de klanten van de terminals. Zeker als tussen de terminals en de warehouse gebruik gemaakt kan worden met slimme verkeerslichten, die onder condities, voorrang verlenen aan het terminal warehouse verkeer. Het uiteindelijke doel is: autonome, met elkaar communicerende vrachtwagens die het vrachtverkeer tussen terminals en distributiecentra zo efficiënt mogelijk vervullen.

 • Verhogen van de veiligheid
  Om de veiligheid van logistiek verkeer te verhogen zetten we in samenwerking met marktpartijen in op drie soorten maatregelen: 
  1. C-ITS, waarbij vrachtwagens automatisch communiceren met andere verkeersdeelnemers en ook met diverse sensoren op en rond de weg, bijvoorbeeld in verkeerslichten. 
  2. Gedragsinterventies, op basis van fleet managementdata die inzicht leveren in risicovolle chauffeurs, of observatiecamera’s in de trucks zelf. 
  3. Het vergroten van de efficiëntie van incidentmanagement.

 • Distributie
  Distributieverkeer is een grote veroorzaker van verkeersdrukte en luchtvervuiling in de stad. De verschillende typen leveringen (aan winkels en horeca, supermarkten, bouwplaatsen, etc.) zorgen elk voor specifieke uitdagingen ten aanzien van de impact op het stedelijk verkeer, veiligheid en uitstoot.

  Met Smart Logistics kunnen deze gevolgen van distributieverkeer beperkt worden. Dat is niet alleen in het belang van de stad; ook voor de distributiepartijen zelf zijn er met Smart Logistics winsten te behalen. Voorbeelden van projecten van het cluster Smart Logistics zijn het begeleiden van bouwlogistieke initiatieven zoals een bouwhub of een impactstudie voor venstertijden in winkelgebieden.

 • Scouting & toepassing van succesvolle oplossingen
  Sommige oplossingen hebben zich elders op de wereld al bewezen. Door deze oplossingen te vinden en te implementeren, kan er snel resultaat geboekt worden.
Deel deze pagina: