Reizigers

Voorheen had elk mobiliteitsproject (bijvoorbeeld projecten voor spitsmijden of real-life tests voor nieuwe diensten) een one-size-fits-all aanpak: reizigers werden gevraagd voor één specifiek project - en met moeite. Elk project voerde het wervingsproces opnieuw uit. In 2017 besloten SmartwayZ.NL en de Verkeersonderneming deze werkwijze te veranderen. Voor elk project benaderen we reizigers voortaan op dezelfde manier.

Langdurige relaties opbouwen met reizigers

In 2017 besloten SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming los te komen van de one-size-fits-all aanpak. Samen startten zij een panel van deelnemers waarbij de focus ligt op het verkrijgen van een duurzame relatie om de totale mobiliteit te verbeteren. Voor SmartwayZ.NL geldt dit voor de inwoners, reizigers en mobiliteit in Zuid-Nederland. Dit panel zorgt ervoor dat veel regio’s kunnen besparen op het telkens opnieuw werven van respondenten en testers en gebruik kunnen maken van de informatie die het panel reeds bevat. Ook is het mogelijk om de personen in het panel te benaderen (bijvoorbeeld door middel van een onderzoek) om meer inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de reiziger.

Om het panel goed van start te laten gaan, hebben SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming gekeken naar projecten en initiatieven waarin reeds data over reizigers is verzameld. Deze mensen zijn voor het panel uitgenodigd. Sinds begin 2018 worden ook nieuwe reizigers actief benaderd om bij te dragen aan de ontwikkeling van bereikbaarheidsoplossingen voor Zuid-Nederland. De reizigers worden benaderd vanuit SmartwayZ.NL, maar ook via de overheden, bedrijven en kennisinstellingen waar SmartwayZ.NL mee samenwerkt. De benadering gaat via flyers, evenementen en online campagnes.

Rol van het panel

Het panel biedt op verschillende manieren ondersteuning. De respondenten nemen deel aan onderzoeken die zich richten op hun (mobiliteits)behoeften, intrinsieke motivatie en waarden. Deze onderzoeken leveren waardevolle input voor product- en service-ontwikkelaars, overheden en kennisinstellingen omdat het inzicht geeft in vragen als: Waarop moeten we ons concentreren? Waar brengen we onze tijd en middelen door? Welke prikkels kunnen worden gebruikt om mensen aan te zetten tot andere (duurzamere, veiligere of efficiëntere) keuzes?

Afhankelijk van het project en de benodigde informatie kunnen testers ook worden geïnterviewd of uitgenodigd worden om deel te nemen aan discussiegroepen. De inzichten die worden verkregen door het gebruik van de onderzoeken en real-life testen zijn in principe open source: het doel is om de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen te versnellen, zowel binnen als buiten het werkgebied van SmartwayZ.NL. Indien nodig kan de mate van openheid worden beperkt in het geval van (concurrentiegevoelige) informatie. Bovendien worden alleen insights gedeeld, de gegevens blijven binnen de database.

Wil jij ook met ons meedenken over slimme mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid in heel Zuid-Nederland te verbeteren? Klik dan hier!

Privacy

De beperking op het delen van gegevens heeft te maken met strikte privacyregels. De Reizigersaanpak maakt gebruik van persoonlijke informatie en moet daarom voldoen aan de huidige wetgeving. Op 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en deze is van toepassing op alle organisaties. Tot die tijd hebben organisaties tijd om zich voor te bereiden op de naleving van de nieuwe wet.

De AVG bepaalt niet alleen de regels voor het verzamelen van toestemming, maar vereist ook dat bedrijven deze toestemmingen registreren. Deelnemers zijn verplicht om expliciete toestemming te geven voor het verzamelen en opslaan van gegevens en moeten altijd de mogelijkheid hebben om hun gegevens te bekijken (persoonlijke gegevens, evenals hun enquêteresultaten). Bovendien moeten reizigers de mogelijkheid hebben om zich af te melden en te kunnen vertrouwen dat die gegevens in een beveiligde database worden bewaard en niet aan derden beschikbaar worden gesteld. Bovendien maakt de AVG het een vereiste dat organisaties een functionaris voor gegevensbescherming benoemen.

Lees hier de privacyverklaring waarin duidelijk wordt hoe in deze aanpak omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Deel deze pagina: