Mobility Market

Mobility Market helpt om een breed palet aan mobiliteits- en reisdiensten op maat van de reiziger in Zuid-Nederland op te schalen en uit te breiden. De focus ligt op diensten die zich reeds bewezen hebben: ze werken en zijn vraaggericht. Daarbij haken we zoveel mogelijk aan bij andere opgaven en projecten, waaronder de deelopgaven van SmartwayZ.NL. Zo groeien we toe naar zorgeloze mobiliteit, met maximale keuzevrijheid voor de reiziger.

Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem

Het wordt steeds drukker op de wegen in Zuid-Nederland. De komende jaren staan er verschillende infrastructuur- en mobiliteitsprojecten op het programma om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. Met Mobility Market stimuleren we ondermeer:

  1. Grootschalig gebruik van innovatieve mobiliteitstoepassingen
  2. Structureel slim reisgedrag
  3. Schone mobiliteit
  4. Verkeersveiligheid
  5. Stedelijke leefbaarheid

We zetten onze ontwikkelstappen zoveel mogelijk via de deelopgaven van SmartwayZ.NL. Bovendien werken we steeds intensiever samen met aanpalende projecten en programma’s die ook bijdragen aan de bereikbaarheid in Zuid-Nederland. Zo kunnen we samen verder bouwen op elkaars geleerde lessen.

Gestart bij A2 Weert-Eindhoven

Om de doorstroming op de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren, startte in augustus 2018 de campagne Slimme Reis! De campagne stimuleerde forenzen om hun auto vaker te laten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of na 10.00 uur te reizen. In maart 2020 eindigde de campagne en inmiddels zijn de resultaten en leerervaringen gepresenteerd. Meer hierover is te vinden in dit bericht.

Volgende stap: N279 Veghel-Asten

In de periode 2020-2023 vinden er ingrijpende infrastructurele werkzaamheden plaats op de N279. Dit grijpen we aan als kans om reizigers anders en slimmer te laten reizen. Om een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid rondom de N279 vóór, tijdens en na de ombouw van de N279 in 2020-2023. En om het aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten die optimaal aansluiten bij de vraag en behoeften van reizigers te laten groeien.

Sinds maart kunnen werkgevers terecht bij het bedrijf Mobility Mixx voor een aanbod op maat. Daarnaast zijn in april 80 deelfietsen en 50 elektrische deelscooters op verschillende plekken in Helmond geplaatst. De campagne richting reizigers werd uitgesteld in verband met corona, maar deze gaat naar alle waarschijnlijkheid van start in oktober 2020.

Meer over de werkzaamheden aan de N279 Veghel-Asten is te lezen op de projectpagina van provincie Noord-Brabant. 

Toekomst: bijdragen aan andere opgaven in Zuid-Nederland

Vervolgens breiden we het aanbod van werkende en vraaggerichte mobiliteits- en reisdiensten verder uit in Zuid-Nederland. We zullen intensief samenwerken met aanpalende landelijke en regionale projecten en programma’s die bijdragen aan een integraal, betrouwbaar en toekomstbestendig mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland. We betrekken onze partners en de eindgebruikers nog intensiever bij deze ontwikkelingen. 

Vragen of suggesties?

Voor vragen over Mobility Market kunt u mailen naar Programmaregisseur Floris Bakermans via mobilitymarket@smartwayz.nl.

Deel deze pagina: