Mobility Market

Mobility Market helpt om een breed palet aan mobiliteits- en reisdiensten op maat van de reiziger in Zuid-Nederland op te schalen en uit te breiden. De focus ligt op diensten die zich reeds bewezen hebben: ze werken en zijn vraaggericht. Daarbij haken we zoveel mogelijk aan bij andere opgaven en projecten, waaronder de deelopgaven van SmartwayZ.NL. Zo groeien we toe naar zorgeloze mobiliteit, met maximale keuzevrijheid voor de reiziger.

Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem

Het wordt steeds drukker op de wegen in Zuid-Nederland. De komende jaren staan er verschillende infrastructuur- en mobiliteitsprojecten op het programma om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. Met Mobility Market stimuleren we ondermeer:

  1. Grootschalig gebruik van innovatieve mobiliteitstoepassingen
  2. Structureel slim reisgedrag
  3. Schone mobiliteit
  4. Verkeersveiligheid
  5. Stedelijke leefbaarheid

We zetten onze ontwikkelstappen zoveel mogelijk via de deelopgaven van SmartwayZ.NL. Bovendien werken we steeds intensiever samen met aanpalende projecten en programma’s die ook bijdragen aan de bereikbaarheid in Zuid-Nederland. Zo kunnen we samen verder bouwen op elkaars geleerde lessen.

Gestart bij A2 Weert-Eindhoven

De eerste stap is gezet in het gebied van de A2 Weert – Eindhoven. Daar ging in augustus 2018 Slimme Reis! van start, een campagne voor een mobiliteitsdienst die forenzen in het gebied van de A2 tussen Weert en Eindhoven beloont als ze vaker de auto laten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of na 19.00 uur te reizen. Doel van campagne is om de doorstroming op en rond de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren. De publieke bijdrage van SmartwayZ.NL aan het project loopt nog tot en met maart 2021.

Kijk hier voor meer informatie.

Volgende stap: N279 Veghel-Asten

Na gunning van mobiliteitsdiensten in het gebied tussen de A2 Weert-Eindhoven zetten we nu de volgende stap in het gebied van de N279 tussen Veghel en Asten. In de periode 2020-2023 vinden er ingrijpende infrastructurele werkzaamheden plaats op de N279. Dit grijpen we aan als kans om reizigers anders en slimmer te laten reizen. Om een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid rondom de N279 vóór, tijdens en na de ombouw van de N279 in 2020-2023. En om het aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten die optimaal aansluiten bij de vraag en behoeften van reizigers, te laten groeien. 

Meer weten over deze plannen? Kijk dan hier.

Toekomst: bijdragen aan andere opgaven in Zuid-Nederland

Vervolgens breiden we het aanbod van werkende en vraaggerichte mobiliteits- en reisdiensten verder uit in Zuid-Nederland. We zullen intensief samenwerken met aanpalende landelijke en regionale projecten en programma’s die bijdragen aan een integraal, betrouwbaar en toekomstbestendig mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland. We betrekken onze partners en de eindgebruikers nog intensiever bij deze ontwikkelingen. 

Vragen of suggesties?

U kunt ons te allen tijde benaderen via mobilitymarket@smartwayz.nl.

Deel deze pagina: