Smart Mobility

Het gaat goed met de Zuid-Nederlandse economie. Goed nieuws, maar die groei heeft ook impact op de mobiliteit. De druk op ons wegennet neemt steeds verder toe. Om onze regio bereikbaar en aantrekkelijk te houden werken we nu aan de mobiliteit van morgen. Onze ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, want de oplossing ligt niet alleen in extra asfalt of klassiek openbaar vervoer.

Veel aandacht gaat daarbij naar slimme mobiliteitsoplossingen zoals communicerende voertuigen, deelsystemen en efficiënt gebruik van logistieke stromen. Smart Mobility is één van de acht deelopgaven van SmartwayZ.NL en vormt tegelijkertijd de rode draad tussen al deze deelopgaven. 

Testen, doorontwikkelen én uitrollen binnen vier thema's

We ondersteunen bedrijven bij het testen, doorontwikkelen én uitrollen van smart-mobility-oplossingen op grotere schaal. Onze focus ligt op coöperatief en autonoom rijden (CAD), smart logistics, Mobility as a Service (MaaS) en verkeersmanagement.

Bedrijven kunnen op diverse projecten aanhaken

Bedrijven kunnen in verschillende fases bij ons terecht. Het Mobility Lab faciliteert start-ups om hun prototype te testen in de praktijk. MobilitymoveZ.NL maakt het mogelijk om verder ontwikkelde mobiliteitsconcepten te testen in een echte omgeving, met echte gebruikers. Via Mobility Market kunnen concepten die zich daadwerkelijk bewezen hebben worden opgeschaald. Daarnaast kunnen bedrijven uit de logistiek deelnemen aan het project Smart Logistics.

 

Deel deze pagina: