Reizigers

Binnen het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL staat een duurzame relatie met de reiziger centraal. Het doel? Maatregelen inzetten die aansluiten bij de drijfveren, motivaties, reisgedrag en (on)mogelijkheden van iedereen die onderweg is in het gebied. Zo vergroten we de gebruikersacceptatie en het daadwerkelijke gebruik van innovatieve toepassingen en laten we overheidsmiddelen effectief renderen. Bijvoorbeeld door middel van (online) onderzoek en real-life testen. Voorheen werden weggebruikers steeds afzonderlijk benaderd om hun inzichten te delen voor nieuwe mobiliteitsprojecten (bijvoorbeeld campagnes voor spitsmijden of testen voor nieuwe diensten). Om de duurzame relatie met de reiziger te kunnen garanderen, besloten we in 2017 dit proces anders aan te pakken.

Maatregelen laten aansluiten op behoeften van reizigers

In 2017 bedachten SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming een manier om structureel in contact te komen met reizigers. Samen startten zij een online panel van reizigers met als focus het realiseren van een duurzame relatie om zo maatregelen op maat van de reiziger te kunnen inzetten. Voor SmartwayZ.NL geldt dit voor de inwoners, reizigers en mobiliteit in heel Zuid-Nederland. Dankzij het panel kunnen regio’s, gemeentes en andere organisaties besparen op het telkens opnieuw werven van respondenten en testers en kunnen ze gebruikmaken van de informatie die het panel reeds bevat. Ook is het mogelijk om de personen in het panel te benaderen (bijvoorbeeld via een online enquête waarin knelpunten en mogelijke oplossingen worden aangekaart) om meer inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de reiziger.

Reizigers die al eerder hun inzichten deelden voor andere mobiliteitsprojecten en –initiatieven (bijvoorbeeld Brabant mobiliteitsnetwerk, Spitsmijden A2...) vormen de basis van het online panel. Sinds begin 2018 benaderen we vanuit SmartwayZ.NL ook actief nieuwe reizigers om bij te dragen aan de ontwikkeling van bereikbaarheidsoplossingen voor Zuid-Nederland. Dat gebeurt onder andere via flyers, evenementen en online campagnes

Rol van het panel

Het panel biedt op verschillende manieren ondersteuning aan het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL. De respondenten nemen deel aan onderzoeken over hun reisgedrag, knelpunten, oplossingen om slimmer te reizen en wat zij daar vervolgens voor nodig hebben. Deze onderzoeken leveren waardevolle input voor aanbieders van (innovatieve) mobiliteitsconcepten, overheden en kennisinstellingen omdat het inzicht geeft in vragen als: Waarop moeten we ons concentreren? Waar brengen we onze tijd en middelen onder? Hoe realiseren we een gedragsverandering?

Afhankelijk van het project en de benodigde informatie nodigen we reizigers ook uit voor real-life testen met zelfrijdende auto’s of voor diepte-interviews waarin mogelijke oplossingen worden besproken. De verworven inzichten zijn in principe bruikbare informatie voor iedereen: het doel is om de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen daadwerkelijk te gaan gebruiken, zowel binnen als buiten het werkgebied van SmartwayZ.NL. Bovendien worden alleen inzichten gedeeld, de (persoonlijke) gegevens blijven afgeschermd binnen het panel.

Wilt u ook met ons meedenken over slimme mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid in heel Zuid-Nederland te verbeteren? Klik dan hier! Aarzel niet om collega’s, vrienden of familie uit te nodigen om deel te nemen aan de onderzoeken. Alle inzichten zijn meer dan welkom.

Wilt u meer weten over welke meerwaarde het online panel voor uw project, organisatie of overheid kan hebben? In deze flyer vindt u alle informatie.

Privacy

Omdat we vanuit het project gebruikmaken van persoonlijke informatie, werken we volledig volgens de strikte AVG-wetgeving. Daarnaast hebben reizigers de mogelijkheid om zich op eender welk moment af te melden. Lees hier de privacyverklaring waarin duidelijk wordt hoe in deze aanpak omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Deel deze pagina: