Programmaraad

SmartwayZ.NL vraagt om een programmaorganisatie en sturing, die adaptief is en meegroeit met de kansen die zich in de loop der tijd voordoen. De deelopgaven kennen een eigen aansturing via bijvoorbeeld een stuurgroep en hebben eigen teams om de opgaven uit te voeren. Qua inhoud en fasering in de tijd zijn de deelopgaven echter van elkaar afhankelijk. De programmaraad stuurt aan op de samenhang, de voortgang, het leren van elkaar en het doelbereik. Zo zorgen we ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan slechts de optelsom van acht deelopgaven.

Christophe van der Maat - Provincie Noord-Brabant (voorzitter)

Christophe van der Maat

Ruth Clabbers - Ministerie van I&M

Ruth Clabbers

Diana Beuting - Rijkswaterstaat

Diana Beuting

Hubert Mackus - Provincie Limburg

Hubert Mackus

Antoinette Maas - Metropoolregio Eindhoven

Antoinette Maas

Monique List-de Roos - gemeente Eindhoven

Monique List-de Roos

Boaz Adank

BrabantStad Bereikbaar

Albert Veenstra - Dinalog

Peter Pardoel

Cabooter Group

Robert-Jan Smits

TU Eindhoven

Maurice Geraets - NXP

John Jorritsma - Stichting Brainport

Jacqueline de Rijk-Heeren

Jan de Rijk Logistics

 

 

 

Deel deze pagina: