Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie wordt ingezet om inzicht te krijgen in de maatregelen. Door de bevindingen en diensten op te schalen naar de rest van Nederland en Europa, dragen we bij aan Zuid-Nederland als kennis- en innovatieregio. Zo houden we de slimste regio concurrerend!

De drie hoofddoelstellingen van SmartwayZ.NL zijn:

  • innovaties stimuleren
  • doorstroming verbeteren
  • een goede procesvoering

Daarnaast zijn ook de secundaire doelstellingen leefbaarheid en verkeersveiligheid van belang.

Het programma SmartwayZ.NL richt zich op het gebied weergegeven in onderstaande figuur. Het omvat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten daarbinnen. De focus ligt hierbij op de belangrijkste verbindingen.Om de gestelde doelen te bereiken kiest het programma SmartwayZ.NL voor een flexibele aansturing middels adaptief programmeren. Dit past bij het centraal stellen van met name Smart Mobility innovaties die, bijna per definitie, vragen om flexibiliteit en bijsturing. Monitoring en evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Het is van belang voor het adaptief programmeren, het meten van de stand van zaken, het bereiken van de programmadoelen, voor transparantie, communicatie en voor het leerproces. Ook voor de verantwoording van publieke uitgaven levert M&E input. Meer weten over de monitoring en evaluatie van SmartwayZ.NL? Lees dan het document "Adaptief sturen in het programma SmartwayZ.NL".

 

Deel deze pagina: