Next step Smart Asset Management: meer data voor verkeersveiligheid

Eerder heb je in de interne nieuwsupdate al kunnen lezen over onze bijdrage aan ‘Smart Asset Management’. Een project dat gaat over het uitlezen van data uit voertuigen. Tot nu toe lag de focus op het kunnen bepalen van de toestand van de weg. Zodat er eerder actie ondernomen kan worden bij storingen of defecten aan het wegdek.

We gaan nu nog een stap verder: samen met de provincie Noord-Brabant en met Beijer Automotive gaan we kijken of we data uit voertuigen kunnen linken aan het thema verkeersveiligheid.

 

N69
De proef is in december gestart en loopt tot en met maart en wordt uitgevoerd op de N69, traject Eindhoven – Belgische grens. Het zuidelijk deel van deze weg wordt opnieuw ingericht en de projectmanager heeft de wens om dit op een ‘duurzaam veilige’ manier te doen. Koen Steenbakkers: “Op enig moment heeft de projectmanager aangeklopt bij SmartwayZ.NL om te kijken of we deze opgave samen konden beetpakken. Met dus als centrale vraag: hoe kunnen we de weg zo veilig mogelijk inrichten, gebaseerd op de informatie die we uit data halen?”. Trude Rietveld, aangehaakt vanuit verkeersveiligheid vervolgt: “Nu is het bijvoorbeeld zo dat de bomenrij en langs weerskanten van de weg, in feite te dicht bij de wegkant staan. Dat bekent dat wanneer de auto van de weg raakt, er een grotere kans is om tegen een boom te rijden, wat fataal kan zijn. Je zou dus kunnen zeggen: op basis van veiligheid halen we deze bomen weg. Maar wellicht hebben incidenten op deze locatie, wel met een hele andere factor te maken. Bijvoorbeeld dat het een lang, recht en vrij eentonig stuk weg is, waardoor mensen sneller geneigd kunnen zijn om te gaan appen en daardoor in de problemen raken. “

 

Risico-gestuurd
Deze aanpak is nieuw binnen de provincie. Trude: “Een groot verschil met de huidige situatie, is dat we nu – bij wijze van proef -  risico-gestuurd gaan werken. Voorheen was de aanpak vanuit verkeersveiligheid voornamelijk reactief. Dus op basis van de concrete cijfers van wat er op een weg gebeurt. Het is voor ons heel interessant om te zien wat er uit deze proef komt en vooral wat we daarmee kunnen in de toekomst.”

 

Opschaling
Vanuit SmartwayZ.NL is het de bedoeling om uiteindelijk op te kunnen schalen, één van de basisprincipes van ons programma. “Als blijkt dat we bepaalde – misschien wel andere – keuzes kunnen maken op basis van data, zou dit natuurlijk ook voor andere wegen én overheden interessant kunnen zijn. Onze missie is op dat moment dan ook: zorgen dat het Brabant breed en misschien wel op landelijk niveau een permanente plek binnen het wegbeheer krijgt. Sowieso zijn steeds meer overheidsorganisaties ‘data – driven’ bezig en dit past uiteraard heel goed binnen die gedachte.” Aldus Koen Steenbakkers.

 

Deel deze pagina: