Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en wereld van morgen

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteits­programma dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Truckmeister meldt in-truck resultaten bandenspanningsmeter

nieuws

Truckmeister meldt in-truck resultaten bandenspanningsmeter

De ‘slimme’ bandenspanningsmeter op de N279 (traject Asten-Veghel, ter hoogte van Meierijstad) signaleert met sensoren in het wegdek afwijkingen in de bandenspanning van vrachtwagens. Vanaf nu kunnen chauffeurs via de Truckmeister-app een melding over de afwijking op hun telefoon ontvangen. Een te lage bandenspanning is vaak de oorzaak van pechgevallen met vrachtwagens. Door chauffeurs te waarschuwen, neemt de bewustwording toe, wat een positief effect heeft op het voorkomen van klapbanden en lekke banden. Daardoor verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.

Lees verder
nieuws

Sluipverkeermaatregelen A2 Weert-Eindhoven

nieuws

Sluipverkeermaatregelen A2 Weert-Eindhoven

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bij filevorming verlaten automobilisten de snelweg en rijden over het onderliggend wegennet door de dorpen. De komende maanden worden op diverse locaties maatregelen genomen die dit sluipverkeer tegen gaan. Naast enkele fysieke afsluiters wordt er een geregeld kruispunt aangelegd en verschillende doseerlichten geplaatst.

Lees verder
nieuws

Meer startups dan ooit in de race bij Mobility Lab

nieuws

Meer startups dan ooit in de race bij Mobility Lab

Mobility Lab helpt innovatieve startups met een goede mobiliteitsoplossing om te komen tot een pilot in de dagelijkse praktijk, bij een eerste klant. Ook nu zijn er 25 startups in de race. Dat zijn er 10 meer dan in voorgaande jaren. De eerste pilot van 2020 startte onlangs in Roermond en er volgen er de komende tijd nog meer. Mobility Lab is een initiatief van SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming.

Lees verder
nieuws

Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster

nieuws

Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster

Partners in automotive tekenen ambitiedocument voor behoud van innovatiekracht en werkgelegenheid binnen de sector

Lees verder
nieuws

SmartwayZ.NL, Topsector Logistiek en TKI Dinalog starten samenwerking

nieuws

SmartwayZ.NL, Topsector Logistiek en TKI Dinalog starten samenwerking

De Topsector Logistiek, TKI Dinalog en SmartwayZ.NL werken vanaf nu samen. Zo kan kennis die beschikbaar is in de praktijk ook verder worden toegepast. Twee thema’s zijn op dit moment in beide programma’s relevant: logistiek in een stedelijke omgeving en datagedreven logistiek. De eerste activiteiten binnen deze thema’s zijn al gezamenlijk opgepakt, o.a. gericht op de toepassing van bouwlogistieke concepten. De komende periode wordt ook op andere vlakken de samenwerking opgezocht, zoals monitoring en sturing op vervoersstromen en andere toepassingen in stadslogistiek. Het geheel is hier zeker meer dan de som der delen.

Lees verder
nieuws

Kansen voor toekomstig thuiswerken

nieuws

Kansen voor toekomstig thuiswerken

Minder reizen en meer thuiswerken. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de thuiswerkers in Zuid-Nederland voortaan een of meerdere dagen per week thuis wil blijven werken. Ze beoordelen het gemiddeld met het cijfer 7.1. Maar voor werkgevers is dit niet altijd eenvoudig. Zij zien zeker toekomst en uit onderzoek blijkt dat 95% van hen vertrouwen heeft in de eigen werknemers. Maar uitdagingen zijn er ook. Veel werkgevers hebben behoefte aan hulp en ondersteuning omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Zuid-Nederland heeft de krachten gebundeld en biedt die steun in de rug.

Lees verder
nieuws

Start selectieproces voorkeursalternatief Verkenning A58 Tilburg-Breda

nieuws

Start selectieproces voorkeursalternatief Verkenning A58 Tilburg-Breda

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport is een verkenning gedaan naar de problemen en verschillende oplossingsrichtingen voor de A58 tussen Tilburg en Breda. In een intensief (deels online) participatieproces met weggebruikers, ambtelijke vertegenwoordigers, belanghebbenden en omwonenden bespraken we de problematiek op de A58 en de mogelijke alternatieven. In de Programmaraad SmartwayZ.NL van 17 juni is de Notitie Kansrijke Oplossingen vastgesteld, hét startsein voor fase 2: de selectie van één voorkeursalternatief.

Lees verder
nieuws

Project Slimme Reis! afgerond; dit zijn de resultaten en leerervaringen

nieuws

Project Slimme Reis! afgerond; dit zijn de resultaten en leerervaringen

Eind maart werd het project Slimme Reis na een looptijd van anderhalf jaar afgerond. Slimme Reis! was een campagne om reizigers in het gebied rond de A2 tussen Weert en Eindhoven slimmer en schoner te laten reizen. Daarbij werden ze gestimuleerd om gebruik te maken van de app TimesUpp. Het project leverde meerdere waardevolle inzichten op, waaronder het belang van onderzoek vooraf naar de daadwerkelijk ervaren hinder. Ook het in kaart brengen van de reisalternatieven, het betrekken van werkgevers en de noodzaak van flexibiliteit in het contract kwamen naar boven.

Lees verder

In twee maanden tijd maakten wij met 141 partners een plan met concrete maatregelen voor de minister: ons 'bidbook'. Daar zijn wij erg trots op!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaven

Smart Mobility

Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is een belangrijke snelweg in Zuid-Nederland en van groot belang voor het goederenvervoer tussen België en Duitsland. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. Ongeveer 30 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren regelmatig ongevallen. Die kunnen leiden tot sterke vertragingen. Daarom is in een Verkenning onderzocht hoe de doorstroming op de A67 kan verbeteren. Het project bevindt zich sinds juni 2020 in de Planstudiefase. Deze maatregelen worden in deze fase verder uitgewerkt: Vanaf 2026 start de verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Geldrop. Daarnaast worden vanaf 2022 een aantal kortetermijnmaatregelen genomen en worden smart mobility-oplossingen toegepast.

InnovA58

De A58 tussen Breda en Eindhoven is de nummer 1 op de filelijst van verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en TNO. InnovA58 heeft tot doel de aanpak van het fileprobleem en de doorstroming voor de toekomst veilig te stellen. Dit doen we door de weg te verbreden van 2 naar 3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en tussen de knooppunten St. Annabosch en Galder (Breda).

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek Eindhoven-Veghel-Asten is in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant een aantal uitgangspunten en bijbehorende maatregelen beschreven. Vanuit een integrale mobiliteitsbenadering wordt ingezet op Smart Mobility en co-modaliteit (gebruikmaken van verschillende vervoersmiddelen).