GLOSA: een publieke én private zaak

GLOSA staat voor Green Light Optimized Speed Advisory. En staat voor: het slim verwerken van data in de auto, zodat deze weet wanneer verkeerslichten op groen of rood springen. Daar kan de bestuurder vervolgens weer op anticiperen door bijvoorbeeld de snelheid aan te passen. Rijden wordt zo meer ontspannen en comfortabeler voor de gebruiker. En voor de wegbeheerder ontstaat hiermee een nieuwe mogelijkheid voor smarter verkeersmanagement. Vanuit SmartwayZ.Nl zijn we nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen. Onlangs was er een ontmoeting tussen private en publieke partijen.

Publiek-/private samenwerking

Momenteel werkt GLOSA als dienst in de auto nog niet goed. Dit blijkt onder andere uit gesprekken met verschillende stakeholders. GLOSA heeft nu nog een te onvoorspelbaar karakter en de data is nog onvoldoende betrouwbaar om snelheidsadviezen uit af te kunnen leiden. Er wordt dus nu achter de schermen hard gewerkt om GLOSA wél aantrekkelijk te maken voor serviceproviders en OEM’s. Want dan is er ook voor de wegbeheerder voordeel: namelijk het verkeer effectiever en efficiënter te kunnen managen. Niet alleen wegbeheer is dus gebaat bij goedwerkende techniek, ook de eindgebruiker kan relaxter door de stad rijden. Werk aan de winkel dus om het van ontwikkelfase- naar realisatiefase te brengen.

 

Werkpakketten

 “Daarom hebben we elkaar opgezocht op 21 november”, vertelt Oene Kerstjens, projectleider bij SmartwayZ.NL. “Het doel van deze publiek-private samenwerking met tien marktpartijen en diverse wegbeheerders en overheden, was om met elkaar uit te werken wat en hoe er verbeterd moet worden om GLOSA écht van de grond te krijgen. Dit hebben we gegoten in diverse ‘werkpakketten’, waar de deelnemers binnen het consortium mee aan de slag gaan. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de minimale functionele eisen waaraan een verkeerslichtregeling moet voldoen. Daarmee bedoelen we onder andere dat data voldoende betrouwbaar is om te verwerken in advies en ondersteuning aan de bestuurder. Uit eerdere testen bleek namelijk dat de data die we nu binnenkrijgen, nog te wispelturig en onbetrouwbaar is – met name doordat de regelingen zich tot het laatste moment blijven aanpassen aan verkeer rondom het kruispunt. En goede, betrouwbare data is een randvoorwaarde voor een techniek als deze.”

 

Hoe nu verder?

De partijen in het consortium komen tot half februari 2020, zes keer bij elkaar. Samen wordt dan gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Ook wordt er een nulmeting met Ford georganiseerd. Vervolgens is het de bedoeling om halverwege 2020 de oplossingen om tot verbetering te komen, te gaan beproeven. Dit doen we met de markt zelf, dus met serviceproviders en automobielfabrikanten.

Deel deze pagina: