Een woordje van Pieter

Na de jaarwisseling is iedereen weer uit de startblokken geschoten; en met wat een energie! Juist dankzij die energie zijn we in staat boven onszelf uit te stijgen en zullen we ook komend jaar weer mooie resultaten kunnen boeken.

En er staat veel op de rol. Het MIRT-onderzoek naar verstedelijking en bereikbaarheid in de Brainportregio Eindhoven, zal richting geven voor de termijn 2030-2040. Zetten we vol in op een slim mobiliteitssysteem en welke grote infrastructurele investeringen zijn daarbij nog nodig? De tijd zal het uitwijzen. Ondertussen wordt heel intensief gewerkt aan het Uitvoeringsplan Smart Mobility 2020-2023. Daarmee gaan we de eerste versie van het slimste mobiliteitssysteem realiseren, zodat we Zuid-Nederland de komende jaren bereikbaar houden. Het zal spannend worden, want de ambities zijn torenhoog. In februari wordt het concept-uitvoeringsplan op allerlei tafels besproken, zodat we het in de Programmaraad van maart vast kunnen stellen.

De focus op een uitwerking per regio is weer een stap op weg naar een integrale mobiliteitsaanpak. En tegelijkertijd zetten we alles op alles om de vertraging in de infraprojecten als gevolg van de stikstofproblematiek, tot een minimum te beperken. Daarmee komen we ineens in een veel omvangrijker speelveld met heel veel belangen terecht, dan we gewend zijn. Juist ook daarom is het politiek zo’n lastig dossier. Als het ons lukt met de gebiedsaanpak voor het Ulvenhoutse bos en bij Leenderheide een gezamenlijke uitweg te vinden, dan doen we iets unieks.

 

 “De meeste mensen deugen” is de titel van een boek van Rutger Bregman. Hij heeft helemaal gelijk. Met SmartwayZ.NL bewijzen we dat elke dag weer. Ondanks verschillende achtergronden en belangen, werken we aan dat slimme mobiliteitssysteem. Niemand krijgt dat alleen voor elkaar, maar samen gaat het ons lukken. Daar kun je heel veel woorden voor gebruiken, maar dat is niet nodig. Een aantal jaren geleden was ik op bezoek bij het US Corps of Engineers en daar hing – gewoon in een gang – dit lijstje. Het maakte op mij veel indruk door de eenvoud en rake woorden.

“De meeste mensen deugen”. Daarom hebben we niet meer nodig om allemaal ons eigen steentje bij te dragen, zodat een mooi bouwwerk ontstaat. Ik zie dat elke dag groeien en geniet van de samenwerking over de grenzen van organisaties heen. Daarom ga ik elke dag met veel plezier aan de slag en ik wens jullie allemaal toe, dat je dat ook doet. 

 

Pieter van Ginneken

Deel deze pagina: