Smart Mobility

Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Smart Mobility projecten klik hier.

Heeft u vragen?

Gertjan Koolen

Gertjan Koolen

Functie
Programmamanager Smart Mobility
E-mail

Tijdlijn

September 2016

Aanvalsplan gereed

Maart 2020

Ondertekening Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 -2023

Factsheet - Smart Moblility.pdf Grootte: 218 KB | Type: pdf
Aanvalsplan Smart Mobility.pdf Grootte: 3 MB | Type: pdf