Smart Mobility

Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

Onder de deelopgave Smart Mobility lopen verschillende projecten:

  • Mobility Lab: biedt start-ups faciliteiten om hun prototype te testen in de praktijk.
  • MobilitymoveZ.NL: biedt marktpartijen faciliteiten om mobiliteitsconcepten grootschalig in de praktijk te beproeven, waarin technieken samen komen rond Connected en Automated driving, elektrisch vervoer en deelconcepten.
  • Molbility Market: ondersteunt aanbieders va slimme mobiliteitsdiensten
  • Smart Logistics: beter en slimmer organiseren van goederenstromen
  • Verkeersmanagement: optimaliseren van huidig verkeersmanagementsysteem

Beproefde en bewezen concepten kunnen vervolgens binnen SmartwayZ.NL breder worden uitgerold.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Smart Mobility projecten klik hier.

Heeft u vragen?

Gertjan Koolen

Gertjan Koolen

Functie
Programmamanager Smart Mobility
E-mail

Tijdlijn

September 2016

Aanvalsplan gereed

Factsheet - Smart Moblility.pdf Grootte: 218 KB | Type: pdf
Aanvalsplan Smart Mobility.pdf Grootte: 3 MB | Type: pdf