InnovA58

De A58 tussen Breda en Eindhoven is de nummer 1 op de filelijst van verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en TNO. InnovA58 heeft tot doel de aanpak van het fileprobleem en de doorstroming voor de toekomst veilig te stellen. Dit doen we door een wegverbreding van 2 x 3 waarbij we innovaties toepassen als onderdeel van de Smart Corridor.

Innovatie speelt binnen InnovA58 een belangrijke rol. Zo zorgen we er samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden voor dat de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste weg wordt.

Vier dingen die InnovaA58 bijzonder maken

  • Een opgavegerichte aanpak van de planuitwerking.
  • Een geïntegreerde aanpak van innovaties in de plan- en realisatiefase van het project.
  • Samenwerken en kennisdelen met de andere deelopgaves, zoals A58 Breda-Tilburg.
  • De innovatiethema’s ‘Optimale Life Cycle Costs (LCC)’, ‘Duurzame en Energieneutrale weg’, ‘Nieuwe diensten langs de weg’ en ‘C-ITS en Smart Mobility’ koppelen in het Living Lab.

De omgeving denkt in een vroeg stadium mee, bijvoorbeeld over de inpassing van de A58 in Oirschot.

Heeft u vragen?

Peter van Zwam

Peter van Zwam

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

2013 - 2016

Verkenningsfase

2016

Start planstudiefase

2019

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport gereed

2020

Onherroepelijk Tracébesluit

2020

Start realisatiefase

2023

Ingebruikname