Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek Eindhoven-Veghel-Asten is in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant een aantal uitgangspunten en bijbehorende maatregelen beschreven. Vanuit een integrale mobiliteitsbenadering wordt ingezet op Smart Mobility en co-modaliteit (gebruikmaken van verschillende vervoersmiddelen).

In het toekomstig mobiliteitssysteem van de regio Zuidoost-Brabant worden verschillende vervoerswijzen naast elkaar én in combinatie met elkaar gebruikt. Dit zorgt voor een balans tussen individuele bereikbaarheid en maatschappelijke belangen. De mogelijkheden hiervoor worden geboden door de realisatie van een schaalsprong voor fiets en OV en intermodale knooppunten (mogelijkheid om over te stappen op een andere vervoersmiddel). Maar ook door automobilisten te verleiden om gebruik te maken van het hoofdwegennet (A2, A67 en N279). Waar dat niet mogelijk is wordt autoverkeer gebundeld op daarvoor bestemde wegen met een goede balans tussen de kwaliteit van de omgeving en de doorstroming.

Nieuwe en bewezen methoden op het gebied van ‘slimme’ technieken in mobiliteit en ‘slim’ organiseren van mobiliteit worden ingezet om het mobiliteitssysteem toekomstbestendig te maken. De regio wil het brandpunt zijn van dé Europese regio voor het ontwikkelen, testen, implementeren en vermarkten van nieuwe mobiliteitsconcepten en –diensten.

Heeft u vragen?

Ron Nohlmans

Ron Nohlmans

Functie
projectleider
E-mail

Tijdlijn

Juni 2016

Ondertekening Bereikbaarheidsakkoord

13 december 2017

Governance en Financieringsstrategie intentieovereenkomst

19 februari 2018

Portefeulliehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met voorstel Brainport Smart Mobility (voorheen Landingsplaats)

Eind 2018

Samenwerkingsovereenkomst