A2 Weert - Eindhoven

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Naast de weggebruikers, ondervinden ook de omliggende gemeenten hier hinder van. De files hebben namelijk invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en ook is er sprake van sluipverkeer, wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen negatief beïnvloedt. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit gedeelte van de A2.

Eerste stap

De eerste stap is gezet in het gebied van de A2 Weert–Eindhoven. Daar ging in augustus 2018 Slimme Reis! van start, een campagne voor een mobiliteitsdienst die forenzen in het gebied van de A2 tussen Weert en Eindhoven beloont als ze vaker de auto laten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of na 19.00 uur te reizen. Doel van campagne is om de doorstroming op en rond de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren. De publieke bijdrage van SmartwayZ.NL aan het project loopt nog tot en met maart 2021. Kijk hier voor meer informatie.

MIRT-onderzoek

Middels een MIRT-onderzoek is de verkeerssituatie onderzocht en zijn oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Een No-regret-maatregelenpakket wordt gerealiseerd om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en het sluipverkeer te verminderen. Met continue monitoring worden de effecten onderzocht, zodat tijdig besloten kan worden tot eventuele aanvullende maatregelen.

No-regret-pakket

Het No-regret-pakket is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is. Uitvoering van het No-regret-pakket verlicht de problematiek van de doorstroming, verkeersveiligheid en sluipverkeer enigszins. Het effect van het No-regret-pakket op de doorstroming op de A2 is afhankelijk van het succes van de maatregelen om het gedrag van de automobilisten te veranderen (i.c. Mobility Market).

Heeft u vragen?

Rina Engelen-Eijgelshoven

Rina Engelen-Eijgelshoven

Functie
Projectleider
E-mail

Tijdlijn

November 2016

Gereedkomen onderzoeken probleemanalysefase

December 2016

Besluitvorming over het vervolg door de programmaraad SmartwayZ.NL

Begin 2017

Start oplossingenfase

Juni 2017

Besluit tot No-Regretpakket door programmaraad

Eind 2018

Plan van aanpak realisatie No-Regret pakket

Factsheet - A2 Weert - Eindhoven.pdf Grootte: 137 KB | Type: pdf
Rapport Probleemanalyse.pdf Grootte: 4 MB | Type: pdf
Rapport oplossingenfase.pdf Grootte: 2 MB | Type: pdf
Onderbouwing afgevallen maatregelen.pdf Grootte: 711 KB | Type: pdf