De Smartmob Meetup: Data is 'heilig'!

Ieder kwartaal organiseren we een ‘Smartmob meetup’. Bedoeld om even met elkaar de laatste ontwikkelingen binnen het programma en in de projecten te delen. Op 4 maart kwamen we bij elkaar in ’s-Hertogenbosch bij de Jheronimus Academy of Data Science om stil te staan bij het thema ‘Data'. Het was een enerverende dag op een inspirerende locatie. Zorg dat jij er de volgende keer ook bij bent!

Een vooruitblik op het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid – Nederland 2020-2023

Gertjan Koolen en Pieter van Ginneken trapten af met een inhoudelijke introductie over het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederlandland 2020-2023 van SmartwayZ.NL en BrabantStad. Dit plan is in feite onze ‘roadmap’ voor de komende jaren en hiermee zijn alle losse afspraken vastgelegd in één plan. Na besluitvorming door de Programmaraad gaan we werken volgens 3 elementen: Shared Services, Ontwikkeling & Innovatie en Gebiedsgerichte realisatie. Gertjan: “De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om dit plan voor elkaar te krijgen. Ondertussen bleef de winkel gewoon open. Dat vinden we misschien normaal, maar het vraagt zeker extra inzet voor een groot aantal collega’s. Dank daarvoor. Hiermee zijn we verzekerd van een aantal mooie projecten de komende periode.”

Benieuwd naar de presentaties van deze dag? Download ze hieronder:

Het plan zelf komt na besluitvorming beschikbaar om in te zien voor alle collega’s.

 

Data is meer dan digitalisering

Daarna was het tijd om in het thema Data te duiken. Kasper de Jong nam ons mee in de wereld van de data. ‘Samen Digitaal’ is het plan dat is vastgesteld in het kader van de digitalisering van mobiliteitsdata in Brabant. Dit plan is een basis voor het verzamelen, ordenen, delen en borgen van data. De ‘data Top 15’ vormt hierbij de basis, dit zijn 15 type data die nodig zijn om Nederlandse infrastructuur verder te digitaliseren.


Wat wil SmartwayZ.NL doen met data?

Door alle technologische ontwikkelingen, hebben we veel data verzameld en kunnen we meer te weten komen over de reizigers en weggebruikers. Het doel is om met het gebruik van individuele data, individuele reisadviezen te kunnen geven. Werk aan de winkel dus!  Dit vraagt om een betere inzet van data in verschillende fases van de reis:

  • Pré trip
  • On trip
  • After trip

Na de keynote van Kasper, gingen we in 3 sessies uiteen om het samen te hebben over de uitdagingen die hierbij komen kijken.


Sessies

Rick Baggermans leidde een sessie over structurele gedragsverandering en slim reizen. Bij structurele gedragsverandering is ‘zachte’ en ‘harde’ data nodig. Onder zachte data verstaan we data over persoonskenmerken, motieven en weerstand. Met harde data bedoelen we hoe er wordt gereisd. Het gaat dan om soort modaliteit, route en tijd. Er werd ingezoomd op de vraag hoe deze harde en zachte data gecombineerd kunnen worden.

Floris Bakermans ging in op de pré trip data uitdagingen én behoeften vanuit MaaS. Het kwam er in deze sessie vooral op neer, dat er vanuit diverse stakeholders, verschillende behoeften zijn. We hebben tenslotte te maken met de overheid, de MaaS-dienstverleners, de vervoerders én reizigers. In 2 groepen werden deze behoeften onder de loep genomen.

Janneke Nijsing focuste zich in haar werksessie juist op on trip data voor Smart Logistics. Het succes van smart mobility en data draait op het voorspelbaar maken van een reis. Daarmee verkleinen we namelijk de kans op afwijkende gebeurtenissen onderweg. Door betrouwbare en real-time data kunnen we de kans op afwijkingen naar beneden brengen.

Als inspirerende afsluiter kregen we een rondleiding door het prachtige gebouw van 2 masterstudenten van het JADS. Saillant detail: de vrome nonnen keken toch gewoon in de spiegeltjes aan de wand om te checken of hun haar nog wel goed zat. En meer van dat soort wetenswaardigheden :). De volgende meetup staat vooralsnog gepland in mei, maar vanwege het beleid rondom het Coronavirus kan dit nog wijzigen. Details volgen per mail. Stay tuned!

 

 

Deel deze pagina: