Actueel

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, is er een pakket aan maatregelen vastgesteld met ongelijkvloerse kruisingen (m.u.v. doorgaande route in Veghel), een omleiding bij Helmond en smart mobility toepassingen.

Bekijk het artikel

Op 22 januari vond in het kader van een social design traject de derde en laatste bijeenkomst plaats voor belanghebbenden bij deelopgave ‘A2 Randweg Eindhoven’. Onder begeleiding van een ontwerpbureau bedachten vertegenwoordigers van aan de randweg A2/N2 en A50 gelegen bedrijven en andere betrokkenen concrete ideeën voor pilots ter verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Zij stellen voor op deze manier praktijkervaring op te doen. Met behulp van de opgedane inzichten kunnen in het vervolgtraject effectieve keuzes worden gemaakt. Het is de bedoeling voorafgaand aan een pilot een onderzoekskader vast te stellen zodat na afloop kan worden bekeken of de beoogde doelen zijn behaald.

Bekijk het artikel

Gisteren presenteerden ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL het platform Brainport Smart Mobility op de Automotive Campus. Dit regionale platform betrekt 21 gemeenten en werkgevers van Zuidoost-Brabant bij de verschillende Smart Mobility projecten die daar lopen. Naast een ‘aanspreekbaar loket’, wil Brainport Smart Mobility ook een actieve aanjager van slimme interventies en nieuwe projecten zijn.

Bekijk het artikel

De campagne ‘Slimme Reis’, onderdeel van het programma SmartwayZ.NL, heeft er in de afgelopen zes maanden voor gezorgd dat automobilisten 3211 keer een alternatief zochten voor reizen over de A2 Weert-Eindhoven. In de periode augustus 2018 – januari 2019 is daarmee 2.900 kilogram CO2 bespaard door 215 actieve deelnemers aan Slimme Reis. In de zomer start een soortgelijk project in het gebied rond de N279 Veghel-Asten.

Bekijk het artikel

Na twee succesvolle edities zijn we vol aan de slag met Mobility Lab 2019. Mobility Lab is een programma van 9 maanden waarin startups met hun product of dienst werken aan een mobilititeitsprobleem, de challenge van een bedrijf of overheid. Zo kunnen startups hun innovatie testen in de praktijk en verkrijgen de bedrijven en/of overheden – die we launching customers noemen – nieuwe inzichten en oplossingen voor hun uitdaging. Intussen hebben al 40 launching customers interesse getoond in deelname aan Mobility Lab 2019, sommigen met een concrete mobiliteitschallenge.

Bekijk het artikel

In de ochtend van donderdag 24 januari brachten twee kabeldrones het invoegend verkeer in beeld bij de aansluiting van de provinciale weg N279 op de A67, ter hoogte van Asten. Beide wegen kennen een hoog percentage vrachtverkeer. Het team Smart Logistics van SmartwayZ.NL zal de beelden gebruiken om de kansen voor ‘smart invoegen’ voor vrachtverkeer te achterhalen.

Bekijk het artikel

Vanaf 21 januari rijdt er dagelijks een nieuwe directe buslijn (lijn 119) tussen het Centraal Station (CS) Eindhoven en de ASML-gebouwen aan De Run in Veldhoven. De expresbus is de eerste concrete actie die volgt uit de afspraken die overheden en bedrijfsleven in december 2018 maakten om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren.

Bekijk het artikel

Eind november 2018 is de bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor een pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren. Dit zogenaamde voorkeursalternatief bestaat uit capaciteitsvergroting tussen Leenderheide en knooppunt Geldrop, smart-mobility-maatregelen en kleine infrastructurele maatregelen.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden