Actueel

Na het instemmen van de colleges van B&W, is het nu aan de gemeenteraden binnen de Metropoolregio Eindhoven om hun fiat te geven aan het Bereikbaarheidsakkoord en de –agenda voor Zuidoost-Brabant.

Bekijk het artikel

De gemeenten Breda en Tilburg en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar de slimste oplossing voor de A58 tussen Breda en Tilburg. Zij roepen ondernemende marktpartijen op met hun beste ideeën te komen om zo bij te dragen aan de bereikbaarheid van de regio. Het traject maakt onderdeel uit van de Europese ITS corridor. Er zijn 40 ideeën ingediend om de doorstroming te verbeteren. In november beoordeelt een jury deze inzendingen. Maximaal 4 uitvoerbare ideeën worden beloond met € 15.000,- om uitgewerkt te worden tot een essay.

Bekijk het artikel

Het Aanvalsplan Smart Mobility start vanuit de technologische en sociologische ontwikkelingen die de komende jaren bepalend zijn voor de wijze waarop we invulling geven aan het Smart Mobility programma. Vervolgens wordt ingezoomd op de Zuid-Nederlandse regio die vanuit het perspectief van Smart Mobility volop kansen biedt.

Bekijk het artikel

Bestuurders van de provincie, Rijkswaterstaat, het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten in de omgeving van de N279 tussen Veghel en Asten hebben afspraken gemaakt over onderzoeken om de N279-Zuid vlotter, veiliger en slimmer te maken.

Bekijk het artikel

De laatste keer dat alle betrokken partijen van Bereikbaarheid Zuid-Nederland elkaar tegelijk hebben gezien was november 2015. Hoog tijd om iedereen uit te nodigen voor een Expeditiedag in het Philips Stadion!

Bekijk het artikel

Op 23 juni 2016 hebben de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel het Bereikbaarheidsakkoord getekend. Hiermee is er regionale afstemming over de aanpak van mobiliteit en leefbaarheid in de regio. Aan de 22 gemeenteraden wordt na de zomer om bekrachtiging gevraagd van de aanpak en het samenhangende maatregelenpakket van de Bereikbaarheidsagenda.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden