Actueel

Op de N279 bij Veghel zijn zes slimme verkeerslichten (iVRI’s) geplaatst die de doorstroming verbeteren. Vrachtwagens die aan komen rijden maken via een boordcomputer automatisch verbinding met deze iVRI’s en krijgen een streepje voor bij de verkeerslichtenregeling. Het systeem geeft de ‘connected trucks’ - als dat mogelijk is – eerder groen licht. Dat scheelt tijd, brandstof en CO₂-uitstoot omdat de vrachtwagens minder hoeven af te remmen of op te trekken.

Bekijk het artikel

In Noord-Brabant werken de wegbeheerders van het rijk, de provincie en de gemeenten, hulpdiensten en OV bedrijven samen in vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s). Door in de RVT's geplande werkzaamheden en evenementen op elkaar af te stemmen, voorkomen we verkeershinder in de regio. Er is een Europese uitvraag gedaan voor de coördinatie van de vier RVT’s in Noord-Brabant. Royal HaskoningDHV heeft deze aanbesteding gewonnen en gaat tot en met 2022 aan de slag in de RVT’s in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant.

Bekijk het artikel

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken vastgesteld. Met deze Structuurvisie wordt de Verkenningsfase afgesloten en start de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt. Een belangrijke stap in deze SmartwayZ.NL deelopgave.

Bekijk het artikel

De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Denk bijvoorbeeld aan Smart Logistics, verkeersmanagement, coöperatief rijden en het verbinden van wagenparken aan “Intelligente Verkeers Regel Installaties” (Ivri’s) waarbij de chauffeurs voorrang krijgen. Op vrijdag 26 juni 2020 geeft Vijfsterren Logistiek een webinar over de huidige stand van deze slimme toepassingen in de logistiek. Deze webinar wordt gegeven in samenwerking met SmartwayZ.NL en TNO.

Bekijk het artikel

Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemersvereniging evofenedex en Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hebben veel gemeenten de venstertijden uitgebreid of tijdelijke ontheffingen toegekend, zodat het transport efficiënter ingepland en ingezet kan worden. Op de website www.datavoorlogistiek.nl zijn alle aangepaste wijzigingen verzameld. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de logistieke sector, zodat planners van logistiek dienstverleners en verladers direct en in één overzicht inzicht hebben in alle aanpassingen.

Bekijk het artikel
nieuws

Thuiswerktips

SmartwayZ.NL stimuleert flexibel werken. Het draagt bij aan een betere bereikbaarheid, je staat niet in de file en het is beter voor het milieu. Én flexibiliteit draagt bij aan een hogere tevredenheid en motivatie bij werknemers. Sinds 13 maart werken we massaal zoveel mogelijk van thuis uit. Zie onderstaande tips voor efficiënt thuiswerken.

Bekijk het artikel

Op woensdag 8 april is gestart met de ontwikkeling van DEFlog. DEFlog staat voor Data Exchange Facility Logistics. Het is een publiek-private digitale voorziening die het mogelijk maakt om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden, als ook tussen bedrijven onderling. Portbase ontwikkelt de komende maanden een eerste versie, in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en SmartwayZ.NL. DEFlog is een volgende stap in de digitalisering van de logistieke sector. Op termijn moet het leiden tot slimmere en efficiëntere planning en uitvoering van logistieke processen.

Bekijk het artikel

SmartwayZ.NL gaat samen met de gemeenten Breda en Roermond en diverse marktpartijen aan de slag, om technieken te ontwikkelen waarmee verkeer beter gestuurd kan worden bij drukte op de weg. Vooral op Duitse en Belgische feestdagen komt er veel verkeer naar de beide steden. Dit zorgt ervoor dat de binnensteden minder goed bereikbaar zijn. Terwijl het verkeer ook via een andere routes kan rijden. Om het verkeer om te kunnen leiden, gaan wegbeheerders strategische verkeersmanagementinformatie delen met serviceproviders. Daarmee kunnen zij hun klanten via de meeste gewenste routes ‘sturen’, om zo de drukte te vermijden. Naar verwachting kan er eind 2020 getest worden op straat. Zodat het op termijn ook echt in gebruik genomen kan worden.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden