Actueel

De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Denk bijvoorbeeld aan Smart Logistics, verkeersmanagement, coöperatief rijden en het verbinden van wagenparken aan “Intelligente Verkeers Regel Installaties” (Ivri’s) waarbij de chauffeurs voorrang krijgen. Op vrijdag 26 juni 2020 geeft Vijfsterren Logistiek een webinar over de huidige stand van deze slimme toepassingen in de logistiek. Deze webinar wordt gegeven in samenwerking met SmartwayZ.NL en TNO.

Bekijk het artikel

Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemersvereniging evofenedex en Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hebben veel gemeenten de venstertijden uitgebreid of tijdelijke ontheffingen toegekend, zodat het transport efficiënter ingepland en ingezet kan worden. Op de website www.datavoorlogistiek.nl zijn alle aangepaste wijzigingen verzameld. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de logistieke sector, zodat planners van logistiek dienstverleners en verladers direct en in één overzicht inzicht hebben in alle aanpassingen.

Bekijk het artikel
nieuws

Thuiswerktips

SmartwayZ.NL stimuleert flexibel werken. Het draagt bij aan een betere bereikbaarheid, je staat niet in de file en het is beter voor het milieu. Én flexibiliteit draagt bij aan een hogere tevredenheid en motivatie bij werknemers. Sinds 13 maart werken we massaal zoveel mogelijk van thuis uit. Zie onderstaande tips voor efficiënt thuiswerken.

Bekijk het artikel

Op woensdag 8 april is gestart met de ontwikkeling van DEFlog. DEFlog staat voor Data Exchange Facility Logistics. Het is een publiek-private digitale voorziening die het mogelijk maakt om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden, als ook tussen bedrijven onderling. Portbase ontwikkelt de komende maanden een eerste versie, in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en SmartwayZ.NL. DEFlog is een volgende stap in de digitalisering van de logistieke sector. Op termijn moet het leiden tot slimmere en efficiëntere planning en uitvoering van logistieke processen.

Bekijk het artikel

SmartwayZ.NL gaat samen met de gemeenten Breda en Roermond en diverse marktpartijen aan de slag, om technieken te ontwikkelen waarmee verkeer beter gestuurd kan worden bij drukte op de weg. Vooral op Duitse en Belgische feestdagen komt er veel verkeer naar de beide steden. Dit zorgt ervoor dat de binnensteden minder goed bereikbaar zijn. Terwijl het verkeer ook via een andere routes kan rijden. Om het verkeer om te kunnen leiden, gaan wegbeheerders strategische verkeersmanagementinformatie delen met serviceproviders. Daarmee kunnen zij hun klanten via de meeste gewenste routes ‘sturen’, om zo de drukte te vermijden. Naar verwachting kan er eind 2020 getest worden op straat. Zodat het op termijn ook echt in gebruik genomen kan worden.

Bekijk het artikel

De afgelopen periode er zijn op verschillende plekken in Helmond knalgroene elektrische deelscooters geplaatst. Daar komen nu nog 80 deelfietsen bij, te herkennen aan een opvallende opdruk. Het plaatsen van de fietsen is onderdeel van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en bedoeld om mensen in de regio een alternatief te bieden om slimmer en schoner van A naar B te komen, met name in de spits. Middels een app van het bedrijf Mobility Mixx zijn de deeldiensten vanaf nu beschikbaar. De betrokken partijen waaronder ook de gemeente Helmond, verzoeken burgers daarbij wel nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen met betrekking tot de Coronacrisis. De voorbereidingen voor het project liepen al sinds vorig jaar.

Bekijk het artikel

In tijdelijke samenwerkingsverbanden aan de slag met mobiliteit… daar richt het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) zich op. Overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen hun schouders onder knelpunten in hun eigen regio. Deze aanpak past goed bij de gebiedsgerichte aanpak van SmartwayZ.NL.

Bekijk het artikel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en gemeente Breda aan de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda. In dit project vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de verkeersknelpunten op dit traject en de mogelijke oplossingen. Inmiddels zijn de mogelijke oplossingen gebundeld in vijf pakketten maatregelen. Donderdag 16 april organiseert het projectteam twee digitale informatie- en participatiesessies om bewoners en weggebruikers bij te praten en hen mee te laten denken én doen.

Bekijk het artikel

De provincie Noord-Brabant en SmartwayZ.NL publiceren regelmatig artikelen in het Intelligent Transport Magazine en we dragen bij aan de Intelligent Transport Conferences over onderwerpen als de inzet van ‘New Mobility Services in Smart Cities ‘of de uitrol van Intelligent Speed ​​Assistance. Tijdens de conferentie van vorig jaar in Londen werd Edwin Mermans, senior adviseur internationale zaken provincie Noord-Brabant en lid van het SmartwayZ.NL-team, geïnterviewd door de hoofdredacteur van ITM over de rol van een regionale overheid bij de inzet van slimme en groene mobiliteitsoplossingen in een lokale en regionale setting. Sleutelelement in het verhaal is de aanpak van ‘learning by doing’ met alle stakeholders aan boord, het opbouwen van vertrouwen, het delen van fouten en waarbij de bewoners van de stad altijd op de eerste plaats staan.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden