Actueel

Net zoals SmartwayZ.NL, werkt ook het project Spookfiles A58 aan de reis van morgen. Het gebruiken en combineren van verschillende data is hierin de sleutel. Het project is een klinkend voorbeeld van wat Smart Mobility op termijn kan doen voor een betere doorstroming. Het aanvalsplan van SmartwayZ.NL bouwt nu verder op de basis van projecten als Spookfiles A58.

Bekijk het artikel

In september riepen Rijkswaterstaat en de gemeenten Tilburg en Breda marktpartijen op om de slimste oplossing voor de A58 tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (West) in te zenden. Met deze oproep werd onderzocht of er belangstelling vanuit de markt is om in co-creatie met publieke partijen te investeren in bereikbaarheidsoplossingen.

Bekijk het artikel

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de gedeputeerden Van der Maat (Noord-Brabant) en Van der Broeck (Limburg) hebben het startsein gegeven voor de verkenning naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren. Bij het onderzoek wordt met name gekeken naar de bijdragen die nieuwe innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere afwikkeling van de personenauto’s en vrachtwagens op de weg.

Bekijk het artikel

Na het instemmen van de colleges van B&W, is het nu aan de gemeenteraden binnen de Metropoolregio Eindhoven om hun fiat te geven aan het Bereikbaarheidsakkoord en de –agenda voor Zuidoost-Brabant.

Bekijk het artikel

De gemeenten Breda en Tilburg en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar de slimste oplossing voor de A58 tussen Breda en Tilburg. Zij roepen ondernemende marktpartijen op met hun beste ideeën te komen om zo bij te dragen aan de bereikbaarheid van de regio. Het traject maakt onderdeel uit van de Europese ITS corridor. Er zijn 40 ideeën ingediend om de doorstroming te verbeteren. In november beoordeelt een jury deze inzendingen. Maximaal 4 uitvoerbare ideeën worden beloond met € 15.000,- om uitgewerkt te worden tot een essay.

Bekijk het artikel

Het Aanvalsplan Smart Mobility start vanuit de technologische en sociologische ontwikkelingen die de komende jaren bepalend zijn voor de wijze waarop we invulling geven aan het Smart Mobility programma. Vervolgens wordt ingezoomd op de Zuid-Nederlandse regio die vanuit het perspectief van Smart Mobility volop kansen biedt.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden