Actueel

Monitoring en evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Het is van belang voor het adaptief programmeren, het omgaan met onzekerheid en om verantwoording af te leggen. De werkgroep M&E heeft onlangs een nulmeting gepresenteerd met een aantal opvallende inzichten. Hoog tijd om kennis te maken met Ruud Schwillens, beleidsmedewerker Provincie Limburg, en één van de kartrekkers bij M&E.

Bekijk het artikel

SmartwayZ.NL heeft de Smartbox ontwikkeld. Een bouwstenenmodel dat inzicht geeft in mogelijke smart mobility maatregelen en bijbehorende impact voor specifieke (verkeerskundige) problematiek. Door steeds nieuwe inzichten en gegevens uit de deelopgaven, maar ook van buiten SmartwayZ.NL toe te voegen, maken we optimaal gebruik van alle kennis.

Bekijk het artikel

Het Rijk en de provincie hebben tijdens het BO MIRT concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het Rijk een verkenning voor de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda naar 2x3 rijstroken. In 2018 kan hier al een beslissing over worden genomen door de nieuwe minister I&W, Cora van Nieuwenhuizen.

Bekijk het artikel

Nederland fietsland. Geen land waar meer wordt gefietst en met meer fietsen per inwoner. Ruim een kwart van alle verplaatsingen gebeurt per fiets. Wat is onze fietsaanpak? Waarom is die zo belangrijk? En hoe is de relatie met andere modaliteiten? Deze vragen stellen we aan Roger Heijltjes, Programmaleider Fiets van de provincie Noord-Brabant, en Sjors van Duren, adviseur Duurzame Mobiliteit bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Bekijk het artikel

Onlangs organiseerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de jaarlijkse Netwerkdag Energie en Klimaat. Op die dag is de ‘IenW Award voor Energie en Klimaat’ uitgereikt aan InnovA58. Dit project verdient de juryprijs omdat het project volgens de jury een in het oog springende bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen van IenW.

Bekijk het artikel

Het is nu echt officieel. Over anderhalf jaar is Nederland gastheer van een groot Europees congres (ca. 2.500 deelnemers) op het gebied van Smart Mobility, dat wordt georganiseerd door ERTICO-ITS Europe. Dit Europese ITS Congres vindt plaats van 3-6 juni 2019 in de Brainportregio Eindhoven-Helmond. Het congres biedt podium aan innovatie en projecten die te maken hebben met slimme mobiliteit, zoals zelfrijdende auto’s, filemijden en logistiek. Een aantal van deze innovaties was vanmiddag op de Automotive Campus in Helmond te zien.

Bekijk het artikel

Tijdens de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren werd Brabant benoemd als ‘tussensprintkampioen’ van het landelijke project Talking Traffic. In dat project worden in heel Nederland intelligente verkeerslichten (iVRI’s) geplaatst om het verkeer beter te laten doorstromen. iVRI’s zijn slimme verkeerslichten die gekoppeld zijn aan een datacentrale, zodat verkeer via een stroom van data gestuurd kan worden. Daarmee krijgen bijvoorbeeld fietsers of vrachtwagens voorrang of langer groen als daarmee een opstopping voorkomen wordt. In verschillende Brabantse steden zijn al iVRI’s actief.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden