Actueel

Hèt project in de Bereikbaarheidsagenda waarin het voorop zetten van slimme mobiliteitsoplossingen tot uiting komt is Brainport Smart Mobility (Landingsplaats). Het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie is op 19 februari 2018 akkoord gegaan met de start van Brainport Smart Mobility. Hierin worden vraag en aanbod op het gebied van slimme mobiliteit bij elkaar gebracht.

Bekijk het artikel

De druk op stedelijke gebieden wordt steeds groter. Woonde in 1950 nog 30 procent van de wereldbevolking in steden, in 2050 is dat 60 procent. Deze verstedelijking stelt nieuwe eisen aan infrastructurele voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook de druk op mobiliteit zal toenemen. Hoe kun je deze druk duurzaam en slim opvangen? Smart City Eindhoven geeft het goede voorbeeld.

Bekijk het artikel

Monitoring en evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Het is van belang voor het adaptief programmeren, het omgaan met onzekerheid en om verantwoording af te leggen. De werkgroep M&E heeft onlangs een nulmeting gepresenteerd met een aantal opvallende inzichten. Hoog tijd om kennis te maken met Ruud Schwillens, beleidsmedewerker Provincie Limburg, en één van de kartrekkers bij M&E.

Bekijk het artikel

SmartwayZ.NL heeft de Smartbox ontwikkeld. Een bouwstenenmodel dat inzicht geeft in mogelijke smart mobility maatregelen en bijbehorende impact voor specifieke (verkeerskundige) problematiek. Door steeds nieuwe inzichten en gegevens uit de deelopgaven, maar ook van buiten SmartwayZ.NL toe te voegen, maken we optimaal gebruik van alle kennis.

Bekijk het artikel

Het Rijk en de provincie hebben tijdens het BO MIRT concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het Rijk een verkenning voor de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda naar 2x3 rijstroken. In 2018 kan hier al een beslissing over worden genomen door de nieuwe minister I&W, Cora van Nieuwenhuizen.

Bekijk het artikel

Nederland fietsland. Geen land waar meer wordt gefietst en met meer fietsen per inwoner. Ruim een kwart van alle verplaatsingen gebeurt per fiets. Wat is onze fietsaanpak? Waarom is die zo belangrijk? En hoe is de relatie met andere modaliteiten? Deze vragen stellen we aan Roger Heijltjes, Programmaleider Fiets van de provincie Noord-Brabant, en Sjors van Duren, adviseur Duurzame Mobiliteit bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden