Actueel

Op 22 januari vond in het kader van een social design traject de derde en laatste bijeenkomst plaats voor belanghebbenden bij deelopgave ‘A2 Randweg Eindhoven’. Onder begeleiding van een ontwerpbureau bedachten vertegenwoordigers van aan de randweg A2/N2 en A50 gelegen bedrijven en andere betrokkenen concrete ideeën voor pilots ter verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Zij stellen voor op deze manier praktijkervaring op te doen. Met behulp van de opgedane inzichten kunnen in het vervolgtraject effectieve keuzes worden gemaakt. Het is de bedoeling voorafgaand aan een pilot een onderzoekskader vast te stellen zodat na afloop kan worden bekeken of de beoogde doelen zijn behaald.

Bekijk het artikel

Minister IenW, regionale en lokale overheden en ASML ondertekenen intentieverklaring. Veldhoven, 17 december 2018 – In een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ASML is een samenhangend pakket van maatregelen afgesproken met effectieve en duurzame oplossingen om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven te verbeteren. Een breed pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat met name bedrijventerrein De Run bereikbaar blijft als het aantal arbeidsplaatsen hier de komende jaren fors blijft groeien. Bestuurders van betrokken partijen ondertekenden vandaag de intentieverklaring voor het maatregelenpakket en de financiële bijdragen.

Bekijk het artikel

In het nieuws hoor je het vaak: files. Economisch gezien gaat het goed in ons land, ook in en rond de regio Eindhoven. Door de sterke economische groei neemt ook de drukte op de wegen toe. Naar verwachting ontstaan problemen met doorstroming op de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de A50 tussen Veghel en Eindhoven als de groei doorzet. Binnen SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland, is voor deze trajecten daarom een probleemanalyse gestart. Denk mee over de doorstroming op deze wegen via de website die vanaf vandaag online staat!

Bekijk het artikel

Het is één van de meest complexe vraagstukken in de regio Eindhoven op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. De files van de A2 Randweg Eindhoven kosten op jaarbasis 75 miljoen euro aan stilstaande mensen en goederen. Een weg door de stad die ook veel druk geeft op omwonenden en milieu. “Zelf fiets ik dagelijks naar kantoor, maar ook naar Den Bosch zou ik de fiets overwegen vanuit Eindhoven.”

Bekijk het artikel

Nadat eerder werd besloten te beginnen met een plan van aanpak voor een onderzoek naar de A2 Randweg Eindhoven, is nu de gemeente Eindhoven als kartrekker van deze deelopgave van mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL benoemd. Het plan van aanpak voor het onderzoek is op 27 september goedgekeurd tijdens een vergadering van de SmartwayZ.NL programmaraad.

Bekijk het artikel

Filter actueel

U kunt het nieuws filteren op deelopgaves. Kiest u in onderstaande opties voor de gewenste deelopgave

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van SmartwayZ.NL? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief!

Aanmelden