550 reacties voor participatie A67 Leenderheide-Zaarderheiken

Publicatiedatum: 12-07-2017

Maar liefst 550 reacties zijn de afgelopen maanden verzameld in het kader van de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken. Het intensieve proces met weggebruikers, betrokken overheden, omwonenden en overige stakeholders zoals bedrijven en belangenorganisaties, had als doel om zo breed mogelijk knelpunten en oplossingen voor de A67 in beeld te brengen.

Deze zijn terug te brengen naar een aantal veel voorkomende thema’s: de inrichting van de aansluiting bij Geldrop, knooppunt Leenderheide, knooppunt Zaarderheiken, vrachtverkeer, rijgedrag, de capaciteit van de weg, geluidsoverlast en het wisselende wegbeeld.

Bij het beoordelen van de oplossingen om de doorstroming te verbeteren wordt zowel naar de korte als naar de lange termijn gekeken. Het gaat er om dat er een robuuste en toekomstbestendige oplossing komt. Een belangrijk aandachtspunt binnen de MIRT-Verkenning is dat de effecten van de andere deelopgaven die effect hebben op de A67 (zoals de robuuste randenstructuur van de deelopgave Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant), worden meegenomen in de MIRT-verkenning A67, en omgekeerd. De programmaraad SmartwayZ.NL heeft op 14 juni 2017 met het beoordelingskader ingestemd.

Alle bevindingen zijn terug te lezen in het verslag over de participatie rond de Mirt-verkenning.

 

Deel deze pagina: