Aanvalsplan Smart Mobility gereed

Publicatiedatum: 12-09-2016

Het Aanvalsplan Smart Mobility start vanuit de technologische en sociologische ontwikkelingen die de komende jaren bepalend zijn voor de wijze waarop we invulling geven aan het Smart Mobility programma. Vervolgens wordt ingezoomd op de Zuid-Nederlandse regio die vanuit het perspectief van Smart Mobility volop kansen biedt.

De ambitie van Smart Mobility is: "De mobiliteitsconsument als centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen in Zuid-Nederland. Een netwerk dat een optimale bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid biedt. Zuid-Nederland als Smart Mobility Region waarin een veelheid aan kansen wordt gecreëerd en verzilverd, succesvolle deployment van nieuwe Smart Mobility diensten en een regio die nog aantrekkelijker wordt om te vestigen, te werken en te leven."

 

Bekijk het Aanvalsplan

Deel deze pagina: