SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteits­programma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Start-ups testen mobiliteitsinnovaties bij bedrijven in de regio en Mobility Lab kondigt een vierde editie in 2020 aan

nieuws

Start-ups testen mobiliteitsinnovaties bij bedrijven in de regio en Mobility Lab kondigt een vierde editie in 2020 aan

Vijf startende bedrijven testen hun innovatieve idee op gebied van mobiliteit in Brabant en Limburg. De testen vinden plaats bij de Efteling, Heijmans, de gemeente Den Bosch, op de High Tech Campus en bij de gemeente Venlo. Dat kondigde Mobility Lab gisteren aan in Rotterdam, als resultaat van een derde editie van het programma waarin regio Rotterdam, Brabant en Limburg samenwerken.

Lees verder
nieuws

Simulaties met vrachtverkeer: van zicht naar inzicht

nieuws

Simulaties met vrachtverkeer: van zicht naar inzicht

Om uiteindelijk concreet te kunnen bijdragen aan een verkeersveiliger en beter bereikbaar Zuid-Nederland, voert SmartwayZ.NL regelmatig simulaties uit. Daarmee kunnen we vooraf toetsen of slimme oplossingen ook ècht werken in de praktijk. Onlangs heeft SmartwayZ.NL drie simulatiestudies laten uitvoeren. Deze hadden alle drie te maken met de verbetering van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid van vrachtverkeer.

Lees verder
nieuws

Slimme bandenspanningsmeter N279 in gebruik

nieuws

Slimme bandenspanningsmeter N279 in gebruik

De ‘slimme’ bandenspanningsmeter op de N279 – traject Asten/Veghel - is in gebruik genomen. Deze bandenspanningsmeter geeft ‘real time’ inzicht in de eventuele afwijking van de band. Het blijkt namelijk dat maar liefst 41% van de pechgevallen bij vrachtverkeer, komt door een te lage bandenspanning. Dit is een project vanuit SmartwayZ.NL, uitgevoerd door Heijmans Infra.

Lees verder
nieuws

Inzet IT-experts volgende stap in uitrol Connected Transport Corridors

nieuws

Inzet IT-experts volgende stap in uitrol Connected Transport Corridors

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en de Topsector Logistiek stellen gezamenlijk drie IT-experts die vervoersbedrijven gaan helpen om ‘connected’ te rijden. Dat betekent dat de IT-systemen van vervoerders geschikt worden gemaakt voor data-uitwisseling, zodat zij informatie over hun trucks en transporten kunnen gaan delen met bijvoorbeeld wegbeheerders.

Lees verder
nieuws

Een slimme reis maak je na 10.00 uur

nieuws

Een slimme reis maak je na 10.00 uur

Het is écht herfst. De blaadjes vallen, de dagen worden korter. Dit heeft invloed op het verkeer, de files worden langer. Ook op de A2 tussen Weert en Eindhoven, de locatie van het project Slimme Reis. Daar vindt de verkeersstremming voornamelijk plaats in de ochtend. Slimme Reis stimuleert automobilisten daarom om de A2 Weert-Eindhoven tussen 06.00 en 10.00 uur te mijden.

Lees verder
nieuws

Brabantse organisaties zoeken duurzame oplossing voor files in Brainport-regio: ‘Collectief vervoer 2.0’

nieuws

Brabantse organisaties zoeken duurzame oplossing voor files in Brainport-regio: ‘Collectief vervoer 2.0’

Om de regio Brainport Eindhoven in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden, slaan diverse Brabantse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineen. Met ‘Collectief vervoer 2.0’, is het de bedoeling dat werknemers en studenten straks onder andere met ‘dedicated’ bussen, rechtstreeks naar werk of school worden gebracht. Deze nieuwe vorm van mobiliteit - wordt de komende maanden verder onderzocht.

Lees verder
nieuws

Kom naar het Let’s Go Event van Mobility Lab

nieuws

Kom naar het Let’s Go Event van Mobility Lab

Dit jaar vond alweer de derde editie plaats van Mobility Lab. Ook nu werd er volop geïnnoveerd door start-ups op gebied van mobiliteit. Ben je benieuwd naar de inzichten en resultaten? Kom dan naar het Let’s Go Event op 14 november, bij Blue City in Rotterdam.

Lees verder
nieuws

DuMo Festival: Beleef de Social Design Experience

nieuws

DuMo Festival: Beleef de Social Design Experience

Overal in Nederland werken bedrijfsleven, inwoners en overheid samen aan duurzame mobiliteit en slimme mobiliteit. Bij duurzame mobiliteit is het belangrijk om de wensen van de reiziger centraal te stellen. Stephan Suiker (projectleider Randweg A2 Eindhoven), Jos Voeten (senior adviseur Duurzaamheid) en Madelaine Berlis (Afdeling Buitengewone Zaken) gaven tijdens het DuMo festival een interactieve workshop. Hier gaven zij antwoord op de vraag: Hoe bereik je de reiziger?

Lees verder

In twee maanden tijd maakten wij met 141 partners een plan met concrete maatregelen voor de minister: ons 'bidbook'. Daar zijn wij erg trots op!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaven

Smart Mobility

Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

InnovA58

De A58 tussen Breda en Eindhoven is de nummer 1 op de filelijst van verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en TNO. InnovA58 heeft tot doel de aanpak van het fileprobleem en de doorstroming voor de toekomst veilig te stellen. Dit doen we door een wegverbreding van 2 x 3 waarbij we innovaties toepassen als onderdeel van de Smart Corridor.

A2 Weert - Eindhoven

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Naast de weggebruikers, ondervinden ook de omliggende gemeenten hier hinder van. De files hebben namelijk invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en ook is er sprake van sluipverkeer, wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen negatief beïnvloedt. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit gedeelte van de A2.

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek Eindhoven-Veghel-Asten is in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant een aantal uitgangspunten en bijbehorende maatregelen beschreven. Vanuit een integrale mobiliteitsbenadering wordt ingezet op Smart Mobility en co-modaliteit (gebruikmaken van verschillende vervoersmiddelen).