SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteits­programma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Groen licht voor maatregelen ter bestrijding van overlast door sluipverkeer afkomstig van A2

nieuws

Groen licht voor maatregelen ter bestrijding van overlast door sluipverkeer afkomstig van A2

De gemeentebesturen van Cranendonck en Heeze-Leende hebben onlangs groen licht gegeven voor de maatregelen ter bestrijding van de overlast door sluipverkeer afkomstig van de A2. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het omzetten van de tijdelijke maatregelen naar een definitieve oplossing als bescherming van de dorpen langs de A2.

Lees verder
nieuws

Resultaten van de evaluatie Samenwerking Diensten Verkeerscentrale bekend

nieuws

Resultaten van de evaluatie Samenwerking Diensten Verkeerscentrale bekend

Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant en de B5-gemeenten werken al jaren samen aan regionaal verkeersmanagement.

Lees verder
nieuws

Aanpak slimme logistiek binnen SmartwayZ.NL voorgesteld aan logistieke dienstverleners

nieuws

Aanpak slimme logistiek binnen SmartwayZ.NL voorgesteld aan logistieke dienstverleners

Op 6 mei werden logistieke dienstverleners en leden van partnerorganisaties bijgepraat over de plannen van het cluster Smart Logistics.

Lees verder
nieuws

Team voor realisatie N279 Veghel-Asten van start gegaan

nieuws

Team voor realisatie N279 Veghel-Asten van start gegaan

Een nieuw team en een nieuwe projectmanager: Hans van Zandvoort. Hij heeft samen met het team als taak een contract met de aannemer op te stellen, de aanbesteding te doen en daarna de uitvoering te begeleiden. Hij volgt Mark van den Hoven op, die projectmanager was voor de fase van het opstellen van het Inpassingsplan.

Lees verder
nieuws

Resultaten Reizigersonderzoek N279 Veghel-Asten

nieuws

Resultaten Reizigersonderzoek N279 Veghel-Asten

Ruim 500 mensen deden tussen februari en maart mee aan het Reizigersonderzoek N279 Veghel-Asten. Hierin deelden zij hun ervaringen over hun reis op de N279 Veghel-Asten, welke slimme (deel)vervoermiddelen ze op dit moment gebruiken en wat zij nodig hebben om in het gebied slimmer te kunnen reizen.

Lees verder
nieuws

Aanbestedingsdocumenten mobiliteitsdiensten en vervoersdiensten rondom N279 Veghel-Asten gepubliceerd

nieuws

Aanbestedingsdocumenten mobiliteitsdiensten en vervoersdiensten rondom N279 Veghel-Asten gepubliceerd

In de periode 2021-2023 vinden er ingrijpende werkzaamheden aan de infrastructuur op de N279 tussen Veghel en Asten plaats. Het project Mobility Market van SmartwayZ.NL grijpt dit aan als kans om reizigers anders en slimmer te laten reizen. Het is de ambitie om naast de vele infrastructuurmaatregelen ook het integrale aanbod van mobiliteits- en alternatieve vervoersdiensten te versterken. Op donderdag 25 april publiceerde Mobility Market de aanbestedingsdocumenten met betrekking tot de opschaling van mobiliteitsdiensten en vervoersdiensten in het gebied van de N279 Veghel-Asten.

Lees verder

In twee maanden tijd maakten wij met 141 partners een plan met concrete maatregelen voor de minister: ons 'bidbook'. Daar zijn wij erg trots op!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaven

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen. Dat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is onderzocht op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

A58 Tilburg - Breda

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuitbreiding kansrijk. De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te onderzoeken.

InnovA58

De A58 tussen Breda en Eindhoven is de nummer 1 op de filelijst van verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en TNO. InnovA58 heeft tot doel de aanpak van het fileprobleem en de doorstroming voor de toekomst veilig te stellen. Dit doen we door een wegverbreding van 2 x 3 waarbij we innovaties toepassen als onderdeel van de Smart Corridor.

A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring A2 en N2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de Randweg Eindhoven (A2 en N2) en de A50 Veghel-Eindhoven.