Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en wereld van morgen

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteits­programma dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

Regionaal Verkeerskundige Teams gaan door!

nieuws

Regionaal Verkeerskundige Teams gaan door!

In Noord-Brabant werken de wegbeheerders van het rijk, de provincie en de gemeenten, hulpdiensten en OV bedrijven samen in vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s). Door in de RVT's geplande werkzaamheden en evenementen op elkaar af te stemmen, voorkomen we verkeershinder in de regio. Er is een Europese uitvraag gedaan voor de coördinatie van de vier RVT’s in Noord-Brabant. Royal HaskoningDHV heeft deze aanbesteding gewonnen en gaat tot en met 2022 aan de slag in de RVT’s in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant.

Lees verder
nieuws

Structuurvisie vastgesteld: Start Planuitwerkingsfase A67

nieuws

Structuurvisie vastgesteld: Start Planuitwerkingsfase A67

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken vastgesteld. Met deze Structuurvisie wordt de Verkenningsfase afgesloten en start de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt. Een belangrijke stap in deze SmartwayZ.NL deelopgave.

Lees verder
nieuws

Publicatie Connected Transport Corridors

nieuws

Publicatie Connected Transport Corridors

Connected Transport Corridors: Samenwerken aan efficiënter, duurzamer en veiliger transport.

Lees verder
nieuws

26 juni 2020: Webinar Connected Transports

nieuws

26 juni 2020: Webinar Connected Transports

De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Denk bijvoorbeeld aan Smart Logistics, verkeersmanagement, coöperatief rijden en het verbinden van wagenparken aan “Intelligente Verkeers Regel Installaties” (Ivri’s) waarbij de chauffeurs voorrang krijgen. Op vrijdag 26 juni 2020 geeft Vijfsterren Logistiek een webinar over de huidige stand van deze slimme toepassingen in de logistiek. Deze webinar wordt gegeven in samenwerking met SmartwayZ.NL en TNO.

Lees verder
nieuws

Aangepaste venstertijden van alle gemeenten op één platform

nieuws

Aangepaste venstertijden van alle gemeenten op één platform

Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemersvereniging evofenedex en Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hebben veel gemeenten de venstertijden uitgebreid of tijdelijke ontheffingen toegekend, zodat het transport efficiënter ingepland en ingezet kan worden. Op de website www.datavoorlogistiek.nl zijn alle aangepaste wijzigingen verzameld. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de logistieke sector, zodat planners van logistiek dienstverleners en verladers direct en in één overzicht inzicht hebben in alle aanpassingen.

Lees verder
nieuws

Start bouw DEFlog: de volgende stap in digitalisering van de logistiek

nieuws

Start bouw DEFlog: de volgende stap in digitalisering van de logistiek

Op woensdag 8 april is gestart met de ontwikkeling van DEFlog. DEFlog staat voor Data Exchange Facility Logistics. Het is een publiek-private digitale voorziening die het mogelijk maakt om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden, als ook tussen bedrijven onderling. Portbase ontwikkelt de komende maanden een eerste versie, in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en SmartwayZ.NL. DEFlog is een volgende stap in de digitalisering van de logistieke sector. Op termijn moet het leiden tot slimmere en efficiëntere planning en uitvoering van logistieke processen.

Lees verder
nieuws

Verkeer omleiden op drukke dagen: SmartwayZ.NL gaat aan de slag

nieuws

Verkeer omleiden op drukke dagen: SmartwayZ.NL gaat aan de slag

SmartwayZ.NL gaat samen met de gemeenten Breda en Roermond en diverse marktpartijen aan de slag, om technieken te ontwikkelen waarmee verkeer beter gestuurd kan worden bij drukte op de weg. Vooral op Duitse en Belgische feestdagen komt er veel verkeer naar de beide steden. Dit zorgt ervoor dat de binnensteden minder goed bereikbaar zijn. Terwijl het verkeer ook via een andere routes kan rijden. Om het verkeer om te kunnen leiden, gaan wegbeheerders strategische verkeersmanagementinformatie delen met serviceproviders. Daarmee kunnen zij hun klanten via de meeste gewenste routes ‘sturen’, om zo de drukte te vermijden. Naar verwachting kan er eind 2020 getest worden op straat. Zodat het op termijn ook echt in gebruik genomen kan worden.

Lees verder
nieuws

80 deelfietsen en 50 elektrische deelscooters in Helmond geplaatst

nieuws

80 deelfietsen en 50 elektrische deelscooters in Helmond geplaatst

De afgelopen periode er zijn op verschillende plekken in Helmond knalgroene elektrische deelscooters geplaatst. Daar komen nu nog 80 deelfietsen bij, te herkennen aan een opvallende opdruk. Het plaatsen van de fietsen is onderdeel van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en bedoeld om mensen in de regio een alternatief te bieden om slimmer en schoner van A naar B te komen, met name in de spits. Middels een app van het bedrijf Mobility Mixx zijn de deeldiensten vanaf nu beschikbaar. De betrokken partijen waaronder ook de gemeente Helmond, verzoeken burgers daarbij wel nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen met betrekking tot de Coronacrisis. De voorbereidingen voor het project liepen al sinds vorig jaar.

Lees verder

In twee maanden tijd maakten wij met 141 partners een plan met concrete maatregelen voor de minister: ons 'bidbook'. Daar zijn wij erg trots op!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaven

A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring A2 en N2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de Randweg Eindhoven (A2 en N2) en de A50 Veghel-Eindhoven. De verbetering van de bereikbaarheid van het Veldhovense bedrijventerrein De Run kon niet wachten op afronding van de probleemanalyse. In lijn met het adaptieve karakter van SmartwayZ.NL is besloten door slim te programmeren en in te zetten op korte termijn-maatregelen de meest urgente problemen alvast op te pakken onder de vlag van de deelopgave A2 Randweg Eindhoven.

A58 Tilburg - Breda

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuitbreiding kansrijk. De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te onderzoeken.

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek Eindhoven-Veghel-Asten is in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant een aantal uitgangspunten en bijbehorende maatregelen beschreven. Vanuit een integrale mobiliteitsbenadering wordt ingezet op Smart Mobility en co-modaliteit (gebruikmaken van verschillende vervoersmiddelen).

Smart Mobility

Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.